Udzielała wywiadu o bezpieczeństwie, po czym została potrącona na pasach przejeżdżając na czerwonym