Igrał, igrał, aż się doigrał. Kierowcy w końcu wzięli sprawy w swoje ręce i utemperowali poczynania pirata drogowego