Utrata prawa jazdy po alkoholu? Bez tych badań i psychotestów nie odzyskasz go

Utrata prawa jazdy po alkoholu? Bez tych badań i psychotestów nie odzyskasz go

Utrata prawa jazdy po alkoholu? Bez tych badań i psychotestów nie odzyskasz go

Podaj dalej

Kierowcę, który zostanie złapany na jeździe „na podwójnym gazie” czeka nie tylko szereg postępowań karnych, ale także wnikliwe badania takie jak: próby wątrobowe i psychotesty. Poniższy artykuł to przestroga, bowiem pomyślna droga odzyskania uprawnień do prowadzenia pojazdu nie jest łatwa i przyjemna.

Jak przebiega postępowanie?

Uprawnienia do kierowania pojazdami osoby, której zatrzymano dokument w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że znajduje się po spożyciu alkoholu albo środków odurzających, ulegają zawieszeniu na okres od dnia zatrzymania dokumentu przez uprawniony organ, do dnia wydania postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy.

Uprawnionymi do wydawania postanowień o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy za prowadzenie pojazdu w stanie po spożyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości jest sąd lub prokuratura. Organy te wydają postanowienie o zatrzymaniu dokumentu prawa jazdy jeżeli co do zasady z okoliczności sprawy wynika, iż w orzeczeniu kończącym postępowanie zostanie ustanowiony zakaz prowadzenia pojazdów przez określony czas (od 6 miesięcy do 15 lat lub nawet dożywotnio).

Według polskiego prawa wyróżnia się dwa stany nietrzeźwego kierowcy:

  • Stan po użyciu alkoholu- jeśli we krwi stężenie alkoholu wynosi 0,2 – 0,5 promila (lub w wydychanym powietrzu 0,1-0,25 mg na dm3). Jeśli prowadziłeś auto po spożyciu alkoholu, jest traktowane jako wykroczenie.
  • Stan nietrzeźwości- jeśli stężenie alkoholu we krwi wynosi powyżej 0,5 promila (w wydychanym powietrzu powyżej 0,25 mg na dm3). W tym wypadku siadanie za kierownicę przestaje być wykroczeniem, a staje się przestępstwem.

Za prowadzącego będzie uznany nawet ten, kto tylko siedzi za kierownicą samochodu lub motocykla, gdy silnik pojazdu pracuje, albo gdy kluczyk włączający zapłon znajduje się w stacyjce. Dlatego po spożyciu alkoholu lepiej trzymać się z daleka od pojazdów silnikowych.

Sąd albo prokuratura w terminie 14 dni po otrzymaniu przekazanego przez policję dokumentu prawa jazdy, wydają postanowienia o jego zatrzymaniu na czas trwania postępowania albo o jego zwrocie (przed wydaniem postanowienia dobrze jest sporządzić i wysłać do sądu lub prokuratury pismo w którym wskazywalibyśmy na brak podstaw do zatrzymania prawa jazdy np. poprzez podniesienie wątpliwości co do wskazanego przez policjantów przebiegu zdarzenia).

Postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy lub jego zwrocie jest możliwe do  zaskarżenia w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub jego ogłoszenia.

Bez badań prawka nie odzyskasz

Wspomniane zmiany w prawie o ruchu drogowym, objęły przepisy dotyczące kierowania na badanie lekarskie i psychologiczne takich osób. Zgodnie z nowymi regulacjami muszą one poddać się weryfikacji lekarskiej w  terminie miesiąca od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na takie badanie, a w terminie 3  miesięcy od dnia doręczenia decyzji o skierowaniu na badanie przedstawić staroście odpowiednie orzeczenie lekarskie lub psychologiczne.

Obecnie skierowanie na badanie lekarskie i badanie psychologiczne w przypadku kierowania pojazdem  w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu, następuje na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd.  Decyzję o skierowaniu na ww. badania wydaje starosta na podstawie informacji uzyskanych od administratora centralnej ewidencji kierowców.

Kierunek WOMP

Badanie lekarskie przeprowadzane jest przez lekarza uprawnionego do badań osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień do kierowania pojazdami i kierowców zatrudnionego w Wojewódzkim Ośrodku Medycyny Pracy. Wówczas dokonywane jest pobranie moczu oraz krwi, a pod uwagę brane są tzw. enzymy (dwa podstawowe to ALAT/ ALT i AspAT,/AST), które razem z określeniem stężenia bilirubiny (główny barwnik żółci) składają się one na tzw. próby wątrobowe. Warto dodać, że im większe są uszkodzenia wątroby, tym wyższa aktywność tych enzymów w pobranej próbce krwi.

Jeżeli chodzi o koszt badań lekarskich w WOMP, to w większości placówek wynosi on 300 zł netto a badań psychologicznych 120 netto. Badania można wykonać jedynie w państwowych placówkach, natomiast badania psychotechniczne – u psychologa na własnym terenie, o ile pozwala na to wykaz przedsiębiorców prowadzących pracownie psychologiczne upoważnionych przez marszałka województwa do wykonania takich badań.

Lekarze jak wyrocznia

Co istotne, same negatywne wyniki badań nie muszą oznaczać, że dana osoba ma problem z uzależnieniem od alkoholu, a zabrane prawo jazdy było po prostu „syndromem dnia po”. Podwyższone markery mogą świadczyć np. o tłustej diecie, wysokim stężeniu kofeiny (miłośnicy kawy lub coli), bądź spowodowane zażywaniem leków przeciwzapalnych i hormonalnych. Co gorsza mogą świadczyć także o cukrzycy lub zapaleniu wirusowym wątroby typu B i C.

Niemniej jednak lekarz dokonując wywiadu ma prawo nie wierzyć w takie informacje pacjenta i po konsultacji z psychologiem zdecydować o wizycie w poradni AA. Na decyzję wpływ ma wiele czynników – dotychczas przebyte choroby przez pacjenta, aktualny stan zdrowia, portret psychologiczny, a w skrajnych przypadkach dobra wola.

W każdym razie kierowcy, którzy otrzymali negatywne orzeczenie psychologiczne po zakończonych badaniach, mają tylko dwa wyjścia:

  • brak zgody z treścią wystawionego orzeczenia lekarskiego można skierować do Placówki Odwoławczej w ciągu 14 dni od wydanej decyzji.
  • można także odczekać tzw. okres administracyjny i udać się do Starostwa po decyzję w sprawie ponownego badania psychologicznego w celu przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami. Tzw. psychotesty można wykonać w uprawnionej przez Urząd Marszałkowski pracowni.

Badanie w obecności psychologa/psychiatry dotyczy przede wszystkim czterech elementów – wiedzy z zakresu przepisów ruchu drogowego, umiejętności i wprawy w prowadzeniu pojazdu, a także osobistej motywacji i chęci poprawy postawy w przyszłości.

Poddając się badaniom psychologicznym nie można być zmęczonym (np. po ciężkim dniu pracy) lub chorym. Każda „anomalia” może być  niewłaściwie zinterpretowana przez lekarza, który uzna, że dana osoba może być na tzw. kacu.

Po więcej na ten temat odsyłamy na rzetelny BLOG dr Dariusza Kraśnickiego: www.badanialekarskiekierowcow.pl/

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News