Tak ''mierzy'' Iskra-1 z 800m. A Ty kierowco płać

Tak ''mierzy'' Iskra-1 z 800m. A Ty kierowco płać

Podaj dalej

O tym jak wadliwym urządzeniem jest Iskra-1 kierowcy przekonują się bardzo często. Wiedzą o tym wszyscy, również sądy które już niejednokrotnie stawały po stronie kierowców. Pomiary prędkości przy użyciu tego urządzenia są jednak nadal prowadzone.

Jeden z kierowców postanowił przeprowadzić w tegoroczną majówkę ”test” i udokumentował go na nagraniu. Widać doskonale jak radar Iskra-1 wprowadza w błąd, podając zakłamany wynik.

Jak poinformował autor nagrania sytuacja była ustawiona, więc nie otrzymał mandatu. Kierowca podkreśli również, że to co najbardziej denerwuje, to zarzekanie policjantów, iż wszystko jest w porządku, kiedy pomiar jest niezgodny ze stanem faktycznym. Znane są przypadku, że różnice były bardziej znaczące.

Iskra-1 przegrywa w sądach

Jedna z głośniejszych spraw w ostatnich miesiącach miała miejsce w Sądzie Rejonowym w Gryficach, gdzie po apelacji Komendy Powiatowej w Gryficach po raz drugi zapadł wyrok uniewinniający w sprawie Iskra-1. W sprawie został powołany biegły sądowy w dziedzinie przyrządów do pomiaru prędkości. W jego opinii liczącej 51 stron sporządzonej na zlecenie sądu, biegły wypowiedział się bardzo szczegółowo na szereg okoliczności.

Przeczytać w niej można m.in., że policjanci nie przechodzą odpowiednich szkoleń obsługi urządzenia. Do tego manipulują tekstem instrukcji urządzenia pomiarowego. Podważana jest legalność posługiwania się przyrządem Iskra-1 w procedurach kontroli ruchu drogowego. Do tego radar nie spełnia wymogów polskiego prawa metrologicznego, wobec czego nie można stwierdzić, że przyrząd ten dokonuje prawidłowych pomiarów i któremu pojazdowi została zmierzona prędkość oraz że parametry badań odporności przyrządu na warunki środowiskowe (wilgotność względna powietrza) zostały zaniżone, a wyniki badań zmanipulowane.

Sąd nie miał wątpliwości co do niewinności obwinionego. Uznał opinię biegłego za wiarygodną i jednoznaczną. Obecnie wiele spraw kończy się podobnie, a pokrzywdzeni odwołują się do opinii biegłego sądowego w powyższej sprawie. Mimo całej nagonki Główny Urząd Miar dalej dopuszcza Iskrę-1 do pracy, choć sądy uważają ją za nielegalną.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News