PILNE: Polscy kierowcy mogą złożyć wniosek o dodatek do LPG! Możecie dostać konkretne pieniądze. Jak je dostać?

PILNE: Polscy kierowcy mogą złożyć wniosek o dodatek do LPG! Możecie dostać konkretne pieniądze. Jak je dostać?

PILNE: Polscy kierowcy mogą złożyć wniosek o dodatek do LPG! Możecie dostać konkretne pieniądze. Jak je dostać?

Podaj dalej

Polscy kierowcy mogą już złożyć wniosek o dodatek do gazu LPG. Wzór wniosku obowiązuje od 21 września 2022 roku, dzięki czemu każde gospodarstwo domowe, które używa do ogrzewania gazu LPG możę otrzymać na jednorazowy dodatek w wysokości 500 złotych, jeśli złoży wniosek. O czym trzeba pamiętać przy aplikowaniu o dodatek? Tego dowiecie się z naszego artykułu!

Polacy mogą złożyć wniosek o dodatek do LPG! Możecie dostać konkretne pieniądze

LPG autogaz ceny
fot. freepik

Ministerstwo Klimatu i Środowiska na swojej stronie internetowej przygotowało jednolity wzór wniosku dla każdego beneficjenta wyżej wspomnianego świadczenia. Wnioski są również dostępne w gminach, gdzie każdy z was może je wypełnić. Wnioski można składać od 21 września, a termin końcowy składania wniosków datowany jest na 30 listopada.

Przy wypełnieniu wniosku trzeba podać konkretne dane, o czym przypomina serwis muratorplus.pl. Jakie dane będą potrzebne?

  • organ, do którego kierowany jest wniosek, czyli wójt, burmistrz lub prezydent naszego miasta,
  • nasze dane – imię i nazwisko, obywatelstwo, PESEL lub numer dokumentu stwierdzającego tożsamość, adres zamieszkania oraz numer telefonu lub adres mailowy do kontaktu,
  • dane wszystkich członków gospodarstwa domowego
  • adres i miejsce zamieszkania,
  • nr rachunku bankowego, na który ma zostać dokonana wypłata dodatku,
  • informacja na temat głównego źródła ciepła, zgodnego z danymi z CEEB. Już wiadomo, ze ta informacja będzie weryfikowana przez gminy,
  • informacja o rodzaju wykorzystywanego paliwa, czyli w tym przypadku należy zaznaczyć skroplony gaz LPG,
  • oświadczenie, że wymienione we wniosku dane są prawdziwe.
  • oświadczenie, że gospodarstwo domowe nie skorzystało z dodatku węglowego i nie zakupiło paliwa stałego, po cenie nie wyższej niż 996,60 zł brutto za tonę od przedsiębiorcy, któremu przysługiwała z tego tytułu rekompensata.

Pieniądze często leżą na ziemi

lpg autogaz stacja

Nie pozostaje nam nic innego, jak zachęcić was do wypełniania wniosków. Pieniądze czasami leżą na ziemi, trzeba je tylko w odpowiednim momencie podnieść.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News