PILNE: Nigdy tego nie rób podczas kontroli policyjnej! Jak o tym zapomnisz, dostaniesz duży mandat!

PILNE: Nigdy tego nie rób podczas kontroli policyjnej! Jak o tym zapomnisz, dostaniesz duży mandat!

mandat rower zima

Podaj dalej

Kontrole policyjne to często stresujący temat dla wielu kierowców. Nie ma w tym nic dziwnego – każdy z nas czuje się wtedy niekomfortowo i nieswojo. O czym trzeba pamiętać podczas takich kontroli, aby nie narazić się na dodatkowe kary? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie oczywiście w naszym artykule!

Nigdy tego nie rób podczas kontroli policyjnej! W przeciwnym razie narazisz się na spore konsekwencje!

pixabay

Kierowcy muszą pamiętać, że nagrywanie policjanta podczas przeprowadzania kontroli drogowej nie jest wcale zabronione i każdy z nas może to zrobić. Nagrywający muszą jednak pamiętać o pewnych zasadach, by później nie narazić się niepotrzebnie na pewne kary. Nie istnieją przepisy, które zabraniają filmowania funkcjonariusza na służbie w miejscu publicznym. Należy jednak pamiętać, że nie możemy swoim zachowaniem utrudniać czynności policyjnych i musimy wykonywać takie polecenia jak np. odsunięcie się w przypadku dużego zamieszania, by policjanci mogli sprawować swoje obowiązki.

Kodeks karny jasno określa, jak sytuacja wygląda pod względem prawnym. „Art. 224. § 1. Kto przemocą lub groźbą bezprawną wywiera wpływ na czynności urzędowe organu administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto stosuje przemoc lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia funkcjonariusza publicznego albo osoby do pomocy mu przybranej do przedsięwzięcia lub zaniechania prawnej czynności służbowej” – czytamy w przepisach.

Możecie nagrywać policjantów, ale pamiętajcie o tym, by nie udostępniać ich wizerunku

Pamiętajcie jednak, że w przypadku nagrywania policjanta nie możecie rozpowszechniać video bez zgody występujących w nagraniu osób. Jeśli udostępnicie wizerunek danego policjanta musicie liczyć się z odpowiedzialnością cywilną za naruszenie dóbr osobistych i nie ma od tego wyjątku. Pamiętajcie zatem o tym, by później nie było niepotrzebnego zdziwienia.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News