PILNE: Jednak wzrośnie stawka za badania techniczne! Zaskakujący zwrot akcji, przełom dla diagnostów!

Wiele wskazuje na to, że czeka nas kolejny zwrot akcji, jeśli chodzi o temat nowej opłaty za badania techniczne samochodu. Rzecznik Praw Obywatelskich postanowił po raz kolejny stanąć po stronie diagnostów i zaapelować do Ministerstwa Infrastruktury o podwyższenie stawek za badania techniczne, które od 17 lat kosztują tyle samo.

stacja diagnostyczna
Podaj dalej

Nowe stawki za przegląd techniczny zostaną jednak wprowadzone? RPO po raz kolejny interweniuje w tej sprawie!

badania techniczne

Koszty przeglądów w dalszym ciągu są na takim samym pułapie, jak ustalono to w 2004 roku. Ta sytuacja nie podoba się diagnostom, którzy chcieliby otrzymać podwyżki. Rzecznik Praw Obywatelskich jest zdania, że stawki, które zostały w 2004 roku ustalone za badania techniczne nie uwzględniają kosztów, jakie diagności ponoszą za wykonywanie tych badań w dzisiejszych czasach. Dlatego też RPO jest zdania, że koniecznym jest podwyższenie stawki dla diagnostów.

„Skoro ustawodawca nie ustanowił mechanizmu waloryzacji opłat (np. opartego na wskaźniku rocznego wzrostu cen towarów i usług), to należy przyjąć, że ich stawki mają kształtować się przy uwzględnieniu rzeczywistych kosztów wykonywania badań, które są czynnikiem zmiennym” – czytamy w argumentacji Rzecznika Praw Obywatelskich.

Diagności liczą na podwyżki – czy w końcu się doczekają? Na jakie stawki mogą liczyć?

badanie przegląd techniczny diagnosta
Foto credit : www.autofit-bauer.de

W dalszej fazie swojej wypowiedzi Rzecznik Praw Obywatelskich uważa, że skoro od 2004 roku nie było zmiany w cenach za badania techniczne, mimo wzrostu nakładów potrzebnych do ich wykonania, to została naruszona pewnego rodzaju równowaga. Dlatego też RPO apeluje o podwyższenie kwoty, jaką będziemy uiszczać za przegląd. Do jakiej? Nieoficjalnie mówi się o kwocie 150 złotych netto za badanie techniczne samochodu osobowego, co daje kwotę 184,5 zł brutto dla diagnosty. Na oficjalne dane w tym temacie musimy jednak jeszcze trochę poczekać.

Przeczytaj również