Od 22 września w życie wchodzą nowe przepisy. Życie Polaków zmieni się nie do poznania

Od 22 września w życie wchodzą nowe przepisy. Życie Polaków zmieni się nie do poznania

kierowcy opłata przepisy

Podaj dalej

Od 22 września w Polsce w życie wejdą nowe przepisy, które mocno zmienią życie obywateli. Zmiany będą naprawdę spore, zatem musicie być gotowi na pewnego rodzaju rewolucje. Co konkretnie się zmieni i na co musicie się przygotować? Odpowiedzi na te i inne pytania znajdziecie oczywiście w naszym artykule, gdzie są wszelkie informacje w tym temacie.

Od 22 września w życie wejdą nowe przepisy. Życie Polaków mocno się zmieni

urlop wolne praca
fot. freepik

Od 22 września w życie wejdą nowe przepisy. Zmiany szczególnie dotkną pracowników, którzy są chronieni przed zwolnieniem. Na mocy nowych przepisów pracodawca będzie musiał zatrudniać pracowników do prawomocnego zakończenia postępowania w sądzie. Pracownicy szczególnie chronieni przed zwolnieniem przez Kodeks pracy to, jak przypomina serwis dziennik.pl, następujące grupy:

  • kobiety w ciąży
  • pracownicy w wieku przedemerytalnym, którym brakuje nie więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego
  • pracownicy korzystający z urlopów rodzicielskich i wychowawczych
  • działacze związków zawodowych
  • członkowie rad pracowniczych
  • społeczni inspektorzy pracy
  • pracownicy w trakcie usprawiedliwionej nieobecności w pracy, na przykład na zwolnieniu lekarskim

Dodatkowa ochrona dla tych grup, która zostanie wprowadzona będzie polegała na tym, że pracownicy, którzy będą mieli zostać zwolnieni przez pracodawcę będą mogli złożyć wniosek o dalsze zatrudnienie na czas procesu. Sąd wtedy udzieli im zabezpieczenia nakazującego zatrudnienie do momentu zakończenia postępowania sądowego. Wniosek nie zostanie pozytywnie rozpatrzony tylko w sytuacji, gdy sąd uzna, że roszczenia pracownika są bezzasadne. Pracodawcy zatem będą musieli się sporo nagimanstykować, jeśli będą chcieli bezprawnie zwolnić pracowników w szczególnych sytuacjach.

Pracodawcy nie będą zadowoleni z wprowadzenia nowych przepisów. No cóż, trudno

praca dodatek nocka
fot. freepik

Zmiany, które zostaną wprowadzone są efektem nowelizacji kodeksu postępowania cywilnego. „W sprawach z zakresu prawa pracy, w których pracownik podlegający szczególnej ochronie przed rozwiązaniem stosunku pracy za wypowiedzeniem lub bez wypowiedzenia dochodzi roszczenia o uznanie wypowiedzenia stosunku pracy za bezskuteczne lub o przywrócenie do pracy, sąd na wniosek uprawnionego na każdym etapie postępowania udzieli zabezpieczenia przez nakazanie dalszego zatrudnienia go przez pracodawcę do czasu prawomocnego zakończenia postępowania. Podstawą udzielenia zabezpieczenia jest jedynie uprawdopodobnienie istnienia roszczenia. Sąd może odmówić udzielenia zabezpieczenia wyłącznie w sytuacji, gdy roszczenie jest oczywiście bezzasadne” – czytamy w nowym artykule 55(5) k.p.c.

A wy co o tym sądzicie? Uważacie, że wprowadzenie takiego zapisu było konieczne? Dajcie nam znać co uważacie na ten temat w komentarzu!

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News