Kierowcy nerwowo sprawdzają prawo jazdy. Masz takie liczby w dokumencie? Czekają cię duże problemy!

Posiadacze prawa jazdy kategorii B co jakiś czas są bombardowani kolejnymi nowinkami związanymi z ich dokumentami. Okazuje się, że warto dokładnie przyjrzeć się swoim dokumentom prawo jazdy w najbliższym czasie. W przeciwnym razie możecie stracić uprawnienia do kierowania pojazdami. O co dokładnie chodzi? Tego dowiecie się z naszego artykułu, gdzie znajdziecie wszelkie informacje na ten temat.

senior seniorzy prawo jazdy badanie badania
Podaj dalej

Masz prawo jazdy? Lepiej zobacz dokładnie swój dokument. Możesz stracić uprawnienia

prawo jazdy terminowe bezterminowe wymiana obowiązek
fot. pixabay

Prawa jazdy od 2013 roku są wydawane kierowcom z określonym terminem ważności, widocznym na dokumencie. W Polsce są jednak kierowcy, którzy w przeszłości uzyskali bezterminowe prawo jazdy. Okazuje się, że taki dokument nie jest na zawsze. Wystarczy spojrzeć w ustawę o kierujących pojazdami, która dokładnie wyjaśnia tę sprawę, bez cienia wątpliwości. „Osoby posiadające prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. obowiązane są dokonać ich wymiany, na prawa jazdy zgodne z nowym wzorem prawa jazdy określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 1.” – czytamy w ustawie.

Bezterminowe prawo jazdy muszą zatem wymienić wszystkie osoby, które uzyskały prawko przed wprowadzeniem nowych przepisów. Są znane terminy, w których wymiana jest obowiązkowa. Wymiana musi nastąpić w latach 2028-2033. Należy tego dokonać w wydziale komunikacji właściwym do miejsca zameldowania danego kierowcy. „Prawa jazdy wydane do dnia 18 stycznia 2013 r. podlegają wymianie w okresie od dnia 19 stycznia 2028 r. do dnia 18 stycznia 2033 r. w terminach określonych przez ministra właściwego do spraw transportu lub w terminie wcześniejszym na wniosek posiadacza prawa jazdy” – możemy przeczytać w ust. 4 ustawy o kierujących pojazdami.

Nie dokonasz obowiązku? Stracisz uprawnienia. Taka rzeczywistość…

Jeśli nie dokonamy tego obowiązku, utracimy ważność naszego dokumentu. Ustawa dokładnie to tłumaczy, dlatego warto sobie zapisać te daty, by później nie było niepotrzebnego problemu. „Podlegające wymianie prawa jazdy […] zachowują ważność w okresie, na jaki zostały wydane, nie dłużej niż do terminów wymiany ustalonych zgodnie z przepisami ust. 4, pod rygorem utraty ważności dokumentu” – informuje nas ustawa.

Przeczytaj również