550 zł dla Polaków bez względu na wiek. Wchodzi w życie nowy dodatek. Musicie się pospieszyć

W życie wchodzi nowe świadczenie, które może Polakom pozwolić zarobić nawet dodatkowych 550 złotych na ich konta. O co dokładnie chodzi? Jak ubiegać się o dodatkowe pieniądze? Odpowiedzi na te i inne pytania poznacie w naszym artykule, gdzie znajdziecie wszelkie informacje na ten temat.

bon turystyczny dodatek pieniądze
Podaj dalej

550 zł dla Polaków bez względu na wiek. Wchodzi w życie nowy dodatek. Spieszcie się!

dodatek rodzina sport
fot. freepik

W życie wszedł nowy dodatek, który może uzyskać określona grupa ludzi. Osoby, które pobierają na co dzień rentę rodzinną, a ich rodzice nie żyją, mogą otrzymać dodatek dla sieroty zupełnej. Mowa tutaj o kwocie w wysokości 553,30 zł. Kwota dodatku będzie podwyższona przy zastosowaniu wskaźnika waloryzacji emerytur i rent od miesiąca, w którym owa waloryzacja zostanie wprowadzona w życie. Kwota świadczenia może zatem w przyszłości pójść w górę.

Serwis StrefaBiznesu przedstawił dokładnie, jakie grupy osób są uprawnione do otrzymania renty rodzinnej. Poniżej przedstawiamy wam zasady, według których pieniądze są wypłacane poszczególnym osobom. „Do renty rodzinnej uprawnione są dzieci własne, drugiego małżonka, przysposobione, które nie ukończyły 16 lat lub 25 lat w przypadku gdy się uczą. Renta rodzinna bez względu na wiek przysługuje dzieciom, które stały się całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16 roku życia lub w trakcie nauki w szkole do ukończenia 25 roku życia. Jeżeli dziecko ukończy 25 lat na ostatnim roku studiów, prawo do renty przedłuża się do zakończenia tego roku studiów. Ponadto o pieniądze mogą ubiegać się wnuki, rodzeństwo i inne dzieci przyjęte na wychowanie i utrzymanie przed osiągnięciem pełnoletności, jeżeli spełniają łącznie dwa warunki tzn: zostały przyjęte na wychowanie co najmniej na rok przed śmiercią ubezpieczonego, (emeryta lub rencisty), chyba że śmierć była następstwem wypadku lub nie mają prawa do renty po zmarłych rodzicach, a gdy rodzice żyją, jeżeli: nie mogą zapewnić im utrzymania albo ubezpieczony (emeryt lub rencista) lub jego małżonek był ich opiekunem ustanowionym przez sąd” – czytamy w serwisie strefabiznesu.pl.

Kto ma prawo do otrzymania renty rodzinnej?

rodzina dodatek 800+
fot. freepik

Prawo do renty rodzinnej mają dzieci, które na co dzień uczą się w trybie stacjonarnym, wieczorowym lub zaocznym. Renta przysługuje także dzieciom, które uczą się poza granicami naszego kraju.

Przeczytaj również