Ring wokół Olsztyna bogatszy o kolejne kilometry

Ring wokół Olsztyna bogatszy o kolejne kilometry

Podaj dalej

Pomiędzy węzłami Olsztyn Wschód i Olsztyn Jaroty obwodnica stolicy Warmii i Mazur zyskała kolejne kilometry. Dokładnie o 9 kilometrów, które stanowią część południowego ringu miasta realizowanych w ramach drogi S51, informuje GDDKiA.

Budowana w ciągu drogi S51 obwodnica Olsztyna o dł. 16 km omija miasto od południowo-wschodniej strony, od węzła Olsztyn Południe do węzła Olsztyn Wschód. Droga zlokalizowana jest na terenie Olsztyna i kilku przyległych gmin.

W budowie pozostaje jeszcze część pomiędzy węzłami Olsztyn Południe i Olsztyn Jaroty, której termin oddania do ruchu to koniec kwietnia br. Planowany termin zakończenia inwestycji to 29 kwietnia 2019 r., natomiast budowa węzła Olsztyn Pieczewo przewidziana jest do 15 czerwca 2019 r.

Obwodnica Olsztyna w ciągu S51 połączy się na węźle Olsztyn Południe z oddanym do ruchu 6 grudnia 2018 r. odcinkiem obwodnicy w ciągu DK16 Olsztyn Zachód – Olsztyn Południe. W docelowym układzie obwodnica poprawi układ drogowy i warunki transportowe Olsztyna i okolic.

Umożliwi eliminację znaczącej części ciężkiego ruchu z zatłoczonego centrum miasta oraz poprawną obsługę podróży tranzytowych dalekich i także bliskich (pomiędzy oddalonymi dzielnicami czy sąsiednimi miejscowościami). Poprawiony system transportowy miasta i okolic zwiększy również atrakcyjność regionu i umożliwi szybszy rozwój gospodarczy.

Koszt robót budowlanych zgodnie z umową to 1 049 970 551,60 zł, wartość całego projektu, z uwzględnieniem kosztów dokumentacji, wykupów, prac archeologicznych, nadzoru i robót to 1 165 823 532,28 zł. Wysokość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 532 848 955,80 zł wydatków kwalifikowanych.

Pierwszy odcinek obwodnicy Olsztyna gotowy

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News