Radiowozy, które podczas kontroli zmierzą emisję spalin, już na drogach

Radiowozy, które podczas kontroli zmierzą emisję spalin, już na drogach

Podaj dalej

Do Komend Miejskich Policji w Radomiu i Płocku trafiły specjalistyczne radiowozy. Są na tyle wyjątkowe, że „z marszu” podczas rutynowej kontroli, są w stanie zmierzyć zawartość spalin w silnikach oraz emitowanego przez nie hałasu.

Eko-policja

Bardzo aktualnym problemem ekologicznym współczesnego świata, który na przestrzeni ostatnich lat nabrał szczególnej wagi jest zanieczyszczenie powietrza. Jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka jest transport drogowy.

Na skutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie, powodujące bezpośrednio lub pośrednio zagrożenie dla naszego zdrowia.

W celu zmniejszenia negatywnych skutków ingerencji transportu w środowisko przyrodnicze, KWP w Radomiu, przy dofinansowaniu otrzymanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupiła dwa mobilne stanowiska do sprawdzania stanu technicznego pojazdów poruszających się po województwie mazowieckim.

W skład każdego ze stanowisk wchodzi samochód typu kombivan, wyposażony w analizator spalin, dymomierz, przyrząd do pomiaru hałasu (sonometr) oraz przetwornicę. Specjalistyczne samochody trafiły do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Płocku.

Prowadzenie działań kontrolno-prewencyjnych przez funkcjonariuszy z komórek ruchu drogowego ma na celu skoncentrowanie uwagi kierowców na nadmiernej emisji spalin emitowanej przez pojazdy, a co za tym idzie sprawdzenie prawidłowego stanu technicznego pojazdów w tej kwestii.

oprac. (JAB)
Źródło: KMP Radom, KMP Płock

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News