Radiowozy, które podczas kontroli zmierzą emisję spalin, już na drogach

Radiowozy, które podczas kontroli zmierzą emisję spalin, już na drogach

Radiowozy, które podczas kontroli zmierzą emisję spalin, już na drogach

Podaj dalej

Do Komend Miejskich Policji w Radomiu i Płocku trafiły specjalistyczne radiowozy. Są na tyle wyjątkowe, że „z marszu” podczas rutynowej kontroli, są w stanie zmierzyć zawartość spalin w silnikach oraz emitowanego przez nie hałasu.

Eko-policja

Bardzo aktualnym problemem ekologicznym współczesnego świata, który na przestrzeni ostatnich lat nabrał szczególnej wagi jest zanieczyszczenie powietrza. Jednym z głównych źródeł emisji zanieczyszczeń powietrza, stanowiących zagrożenie dla środowiska przyrodniczego, zdrowia, a nawet życia człowieka jest transport drogowy.

Na skutek spalania paliw w silnikach pojazdów do powietrza trafiają: tlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, w tym wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne oraz cząstki stałe i metale ciężkie, powodujące bezpośrednio lub pośrednio zagrożenie dla naszego zdrowia.

W celu zmniejszenia negatywnych skutków ingerencji transportu w środowisko przyrodnicze, KWP w Radomiu, przy dofinansowaniu otrzymanym ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zakupiła dwa mobilne stanowiska do sprawdzania stanu technicznego pojazdów poruszających się po województwie mazowieckim.

W skład każdego ze stanowisk wchodzi samochód typu kombivan, wyposażony w analizator spalin, dymomierz, przyrząd do pomiaru hałasu (sonometr) oraz przetwornicę. Specjalistyczne samochody trafiły do Komendy Miejskiej Policji w Radomiu i Płocku.

Prowadzenie działań kontrolno-prewencyjnych przez funkcjonariuszy z komórek ruchu drogowego ma na celu skoncentrowanie uwagi kierowców na nadmiernej emisji spalin emitowanej przez pojazdy, a co za tym idzie sprawdzenie prawidłowego stanu technicznego pojazdów w tej kwestii.

oprac. (JAB)
Źródło: KMP Radom, KMP Płock

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News