Seniorzy także otrzymają 500+! ZUS jest już gotowy do wypłat. Jak otrzymać pieniądze?

Seniorzy także otrzymają 500+! ZUS jest już gotowy do wypłat. Jak otrzymać pieniądze?

500+ seniorzy pieniadze

Podaj dalej

500+ stanie się coraz powszechniejsze i będzie jeszcze bardziej łatwiej dostępne. Pieniądze otrzyma znacznie szersza grupa społeczna, a skorzystają na zmianach również osoby starsze. Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie teraz kwalifikował do wypłacenia pieniędzy więcej osób, a to po decyzji jakie zapadły. Wzrasta próg dochodowy, a to sprawi, że ze świadczenia skorzysta więcej potrzebujących.

Dla kogo 500+?

500+ 800+ dodatek pieniądze świadczenie na dziecko na dzieci
fot. freepik.com – roman-

Oczywiście 500+ nie tyczy się wyłącznie seniorów, ale znacznie szerszego grona osób – praktycznie każdego. Chodzi bowiem o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji, zwane potocznie 500 plus dla emeryta. Wniosek może złożyć każda osoba, która:

  • jest pełnoletnia
  • z niepełnosprawnością w I grupie inwalidzkiej
  • niezdolna do samodzielnej egzystencji
  • pobierająca zasiłek pielęgnacyjny

Zakres jest zatem dość szeroki i warto pamiętać, że wystarczy spełniać tylko jeden z czterech wymienionych punktów. Ministerstwo dokładnie uszczegóławia warunki na swojej stronie. Oczywiście kluczowe jak zawsze w przypadku tego typu świadczeń jest obywatelstwo i miejsce zamieszkania. Istotny  jest także:

  • brak prawa do emerytury ani renty, brak ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych
  • brak prawa do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych
  • lub prawo do tych świadczeń, ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 2157,80 zł

Co w tym wszystkim najważniejsze – ZUS zmienił próg dochodowy. Do tej porty próg dochodowy wynosił 1896,13 złotych brutto. Od niedawna osoba, która chce otrzymać przysłowiowe 500+ może mieć dochody do 2157,80 złotych brutto. To bardzo ważna zmiana, która sprawi, że więcej osób będzie mogło teraz sięgnąć po świadczenie.

zus 500+ 500 plus świadczenie dodatek dzieci uchodźcy ukraińcy
zus 500+ 500 plus świadczenie dodatek dzieci uchodźcy ukraińcy

Należy pamiętać o wniosku

Żeby móc co miesiąc otrzymywać pieniądze, należy do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych złożyć odpowiedni wniosek. Należy pamiętać, że musi być on poparty orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem zaliczającym do I grupy inwalidzkiej. Warto również pamiętać o progach dochodowych, które kwalifikują do tak wysokiej kwoty jak 500+.

Żeby otrzymać 500 złotych należy mieć dochody w wysokości do 1657,80 złotych miesięcznie. Każda przekroczona kwota działa na zasadzie ”złotówka za złotówkę”. Większość osób uprawnionych do świadczenia wie o jego istnieniu, ale warto o nim przypominać. To z racji tego, że nigdy nie wiadomo kto i kiedy tak naprawdę będzie do niego uprawniony.

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News