Rzecznik policji dla WRC: Polisy AC wykupywane przez policjantki i policjantów mają charakter dobrowolny

Rzecznik policji dla WRC: Polisy AC wykupywane przez policjantki i policjantów mają charakter dobrowolny

Podaj dalej

W ostaniach dniach w polskich mediach głośno zrobiło się o tym, że policjanci sami muszą wykupować sobie AC na radiowozy którymi jeżdżą. Do sprawy odniosło się również MSWiA które jasno stwierdziło, że wykupywanie polis autocasco dla radiowozów jest ”ekonomicznie nieuzasadnione”.

Jako redakcja WRC Motorsport & Beyond poprosiliśmy o komentarz rzecznika prasowego Policji do tej sytuacji. Insp. Mariusz Ciarka zaznacza, że wszystkie radiowozy posiadają ubezpieczenie OC, a kwestia ewentualnego ubezpieczenia w zakresie AC była wielokrotnie analizowana. Koszt wykupienia takich polis wielokrotnie przekroczyłby koszty, jakie ponoszone są z tytułu napraw aut.

Mariusz Ciarka: Chciałbym z całą stanowczością podkreślić, że polisy wykupywane przez policjantki i policjantów mają charakter dobrowolny. Ich wprowadzenie jest efektem oczekiwań samych funkcjonariuszy. Stawki i zakres poszczególnych polis (OC, ubezpieczenie na życie, ubezpieczenie zdrowotne i inne) negocjowane były przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Policjantów. Jak Pan sam zauważył polisy chronią użytkowników pojazdów służbowych w sytuacji umyślnego spowodowania przez nich szkody! Wydaje się być oczywistym, że pracownik dowolnej firmy, który w sposób umyślny spowodował szkody materialne odpowiada za ich naprawę. Podobnie jest w przypadku funkcjonariuszy Policji. Mając powyższe na uwadze oraz fakt, że koszt takiego dobrowolnego ubezpieczenia wynosi około 20 zł miesięcznie uważam, że przyjęte rozwiązanie jest optymalne.

Zasady odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy za szkody wyrządzone przez nich w mieniu Skarbu Państwa oraz dochodzenie roszczeń o odszkodowanie z tytułu przedmiotowej odpowiedzialności określa ustawa z 1999 r. o odpowiedzialności majątkowej mundurowych z różnych formacji.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News