Nowe rozporządzenie. Zmiana zasad kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy

Nowe rozporządzenie. Zmiana zasad kwarantanny po przekroczeniu polskiej granicy

straz graniczna

Podaj dalej

Szef MSWiA podpisał nowe zmiany w rozporządzeniu, które zmieniają katalog osób uprawnionych do wjazdu na terytorium Polski bez przebywania na kwarantannie. Oznacza to kolejne ułatwienia dla osób, które pojawią się na terytorium Polski.

straz graniczna

Zwolnieni z odbywania kwarantanny na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie „ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii”, są od teraz:

  • kierowcy wykonujących transport międzynarodowy, podróżujących tranzytem przez terytorium RP innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy (w celu odbioru odpoczynku lub po odebraniu odpoczynku);
  • uczniowie i studenci pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej (kwarantanną nie obejmuje się także ich opiekunów, przekraczających wraz z nimi granicę);
  • obywatele państw członkowskich Unii Europejskiej, Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) lub Konfederacji Szwajcarskiej w celu przejazdu przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej do miejsca zamieszkania lub pobytu (trwającego nie dłużej niż 12 godzin liczonych od momentu przekroczenia granicy RP) oraz ich małżonków i dzieci.

Resort spraw wewnętrznych i administracji poinformował, że taki zmiany musiały zostać szybko wprowadzone. To ze względu na fakt edukacyjny, a dokładnie mówiąc uczninów którzy kończą swoją edukację.

„Potrzeba uwzględnienia uczniów i studentów wśród kategorii osób uprawnionych do przekraczania granicy państwowej wynika z przyjętego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej harmonogramu egzaminów zewnętrznych dla uczniów, którzy ukończyli naukę w polskich szkołach podstawowych i ponadpodstawowych (w okresie od 8 czerwca do 28 sierpnia)” – poinformował resort MSWiA.

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News