Nowa ustawa dla paliw w Polsce i duże zmiany! Prezydent niespodziewanie podpisał nowelizację

Nowa ustawa dla paliw w Polsce i duże zmiany! Prezydent niespodziewanie podpisał nowelizację

diesel stacja paliw

Podaj dalej

O tym się nie mówiło, a nastąpiło z dnia na dzień. Prezydent podpisał nowelizację ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Co m.in. oznaczają nadchodzące zmiany? Ustawa pozwala np. na realizację Narodowego Celu Redukcyjnego poprzez uiszczenie opłaty zastępczej. To jednak nie wszystko, bowiem podpis Anderzja Dudy oznacza znacznie więcej dla kierowców.

Zmiany wśród paliw

Zmiany są korzystne niewątpliwie dla kierowców, którzy teraz bądź w przyszłości będą tankować swój pojazd wodorem. Paliwo to zostało właśnie objęte systemem monitorowania i kontrolowania jakości paliw. Dodatkowo ustawa pozwala podmiotom zobowiązanym do realizacji Narodowego Celu Redukcyjnego wykonanie wyznaczonego obowiązku w 2021 r. oraz latach późniejszych na poziomie wyższym niż to jest możliwe w obecnym stanie prawnym.

Mowa tutaj o zniesieniu obowiązku wspólnej sprawozdawczości z realizacji NCR, wydłużenie terminu na składanie sprawozdań rocznych z realizacji NCR oraz doprecyzowanie przepisów dotyczących kar dla podmiotów wspólnie realizujących NCR. Co dokładnie oznacza skrót NCR? To minimalna wartość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych w cyklu życia, m.in. paliw ciekłych, biopaliw ciekłych, gazu skroplonego (LPG), sprężonego gazu ziemnego (CNG) czy skroplonego gazu ziemnego (LNG) stosowanych w transporcie, w przeliczeniu na jednostkę energii.

W ustawie zmieniono również definicje lekkiego oleju opałowego i ciężkiego oleju opałowego. W tym przypadku chodzi o dostosowanie do zmian regulacji europejskich w kwestii dopuszczalnej zawartości siarki w olejach. Najważniejsze dla kierowców jest jednak to, że wodór, który będą tankować będzie poddawany kontroli. Oznacza to, że ich samochody będą chronione przed potencjalnie nieuczciwymi praktykami.

Garstka stacji wodorowych w Polsce

Wśród paliw wodór niewątpliwie jest najmniej popularnym wśród kierowców. To też przekłada się na to, że jego dostępność jest niewielka i naprawdę ze świecą szukać punktu, w którym można go zatankować. To też sprawia, że część osób ma problemy związane z tym, aby jak najlepiej planować swoje trasy. Podobnie zresztą jak obecnie ma się sytuacja z ładowarkami do samochodów elektrycznych, których liczba wciąż jest dość rozczarowująca.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News