Mandat i punkty karne. O czym kierowcy muszą pamiętać po wejściu nowych zmian

Mandat i punkty karne. O czym kierowcy muszą pamiętać po wejściu nowych zmian

mandaty kontrola policja

Podaj dalej

Nie ceny paliw, a mandat i punkty karne bardziej zaskoczą kierowców we wrześniu. Ci bowiem niczym jak tabliczki mnożenia muszą nauczyć się 21 wykroczeń, które będą kosztowały ich więcej niż sam wydatek pieniężny za mandat. Mowa o przewinieniach, które będą warte 15 punktów karnych.

Nowa mandat i punkty karnę przycisną kierowców

mandat policja predkosc
lubuska.policja.pl

Otrzymanie za jedno przeciwnie aż 15 punktów karnych, to dorobek który będzie ciążył na długo. Przez kolejne dwa lata trzeba poruszać się niezwykle przepisowo po drogach, aby nie podpaść i nie stracić prawo jazdy. Bo te później będzie nie tak łatwo odzyskać. O jakich przewinieniach trzeba zatem pamiętać, aby ich nie popełniać:

 • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych;
 • niezastosowanie się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym;
 • niezastosowanie się sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego;
 • przekroczenie dopuszczalnej prędkości o więcej niż 70 km/h;
 • niestosowanie się do znaku B-25 lub B-26 zakaz wyprzedzania;
 • używanie pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim;
 • omijanie pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu;
 • wyprzedzanie na przejściach dla pieszych i bezpośrednio przed nimi;
 • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu;
 • niezatrzymanie pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia;
 • naruszenie zakazu objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone;
 • naruszenie wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały;
 • naruszenie zakazu wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy;
 • jazda autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych;
 • przewożenie więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami;
 • przewóz osób pojazdem nieprzeznaczonym lub nieprzystosowanym do tego celu, bądź w liczbie przekraczającej liczbę miejsc określonych w dowodzie rejestracyjnym pojazdu albo wynikających z konstrukcyjnego przeznaczenia pojazdu niepodlegającego rejestracji, jeżeli liczba osób przewożonych w niewłaściwy sposób wynosi 10 osób lub więcej;
 • sprowadzenie katastrofy w ruchu, sprowadzenie bezpośredniego niebezpieczeństwa katastrofy w ruchu, spowodowanie wypadku w ruchu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie po użyciu alkoholu lub środka podobnie działającego do alkoholu;
 • kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego;
 • nieudzielenie pomocy ofiarom wypadku;
 • niezastosowanie się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu;

Jak zatem widać bardzo łatwo można podpaść i w ciągu chwili stracić uprawnienia. W dodatku wiąże się to z wysokimi karami i potencjalnie – wyższym ubezpieczeniem za samochód. Przepisowa i bezpieczna jazda będzie kluczowa od 17 września. Kto się niedostosuje będzie musiał liczyć się z duzymi konsekwencjami.

mandat predkosc taryfikator
lubuska.policja.pl

Wysoka grzywna na pożegnanie

W myśl obowiązujących przepisów policjant na miejscu może ukarać kierowcę mandatem maksymalnie do 5 tysięcy złotych, a przy zbiegu wykroczeń nawet do 6 tysięcy złotych. Z kolei jeżeli sprawa trafi do sądu grzywna może sięgnąć nawet 30 tysięcy złotych.

mandat szybka jazda
lubuska.policja.pl

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News