500+ dla seniorów to nie żart. Jaki wiek i jakie kryteria dochodowe obowiązują do wypłaty świadczenia?

500+ dla seniorów to nie żart. Jaki wiek i jakie kryteria dochodowe obowiązują do wypłaty świadczenia?

500+ senior wiek

Podaj dalej

Nie tylko na dzieci wypłacane jest 500+, ale również na takie świadczenie mogą liczyć seniorzy. Mało kto o tym wie, ale pieniądze w takiej wysokości mogą co miesiąc wpływać na konto osób starszych, jako specjalny dodatek. W tym roku przez podniesienie progu dochodowego o takie pieniądze może ubiegać się jeszcze więcej osób niż wcześniej. Warto wiedzieć, czy ktoś w naszej rodzinie ma szanse otrzymać takie świadczenie bądź czy my sami możemy się o nie starać.

Czy senior może otrzymać dodatek 500+

dodatek pieniądze świadczenie rząd grant kobiety dla kobiet
fot. freepik

Tego typu świadczenie nie jest niczym nowym, a funkcjonuje już w Polsce od 2019 roku. Ubiegać się mogą o niego osoby niepełnosprawne, niezdolne do samodzielnej egzystencji, pobierające zasiłek pielęgnacyjny, ale także powyżej 75 roku życia. Ogólnie taki dodatek przeznaczony jest z myślą o osobach niesamodzielnych, które ciężko mają same funkcjonować.

Żeby otrzymać takie pieniądze należy złożyć odpowiedni wniosek i dołączyć orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów. Warto jednak mieć na uwadze, że pobierania zasiłku pielęgnacyjnego nie jest gwarancją przyznania 500 plus dla seniora. Mowa o osobach, które przekroczyły 75 rok życia.

Po ostatnich waloryzacjach rent i emerytur próg dochodowy znacząco wzrósł. Tym samym znacznie więcej osób może ubierać się o tzw. 500+ dla seniora. Od tego roku jest to kwota 2 157,80 złotych. Co za tym idzie, jeżeli emerytura, renta lub inny dochód nie przekraczają kwoty 1 657,80 zł brutto, wówczas dana osoba otrzyma świadczenie w pełnej wysokości. Obowiązuje zasada złotówka za złotówkę, na co warto zwrócić uwagę powyżej wspomnianej kwoty.

renta emerytura swiadczenie
fot. freepik

Gdzie składa się odpowiednio wniosek o świadczenie?

Żeby otrzymać taki dodatek należy skierować wniosek do ZUS lub KRUS osobiście, drogą pocztową lub przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS. Pieniądze wypłacane są od momentu, kiedy dany wniosek o 500+ dla seniora zostanie pozytywnie rozpatrzony. Warto zwrócić uwagę, że i tutaj nie ma miejsca waloryzacja, a więc seniorzy od momentu wejścia programu stracili już niemalże 150 złotych.

Obecnie w Polsce z tego świadczenia korzysta blisko 800 tysięcy osób. Jako, że próg dochodowy wzrósł to dane po tym roku będą wyższe. Kto spełnia tego typu kryteria o których mowa, warto aby sięgnąć po tego typu świadczenie. Dzięki temu jego wynagrodzenie miesięczne będzie znacznie większe i łatwiej będzie funkcjonować.

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News