15 punktów karnych weszło w życie. Na co trzeba uważać, aby nie stracić w kilka dni prawo jazdy?

15 punktów karnych weszło w życie. Na co trzeba uważać, aby nie stracić w kilka dni prawo jazdy?

15 punktów karnych weszło w życie. Na co trzeba uważać, aby nie stracić w kilka dni prawo jazdy?

Podaj dalej

Jak szybko można stracić prawo jazdy? Odpowiedź na to pytanie poznają osoby, które jednorazowo złapią 15 punktów karnych za dane wykroczenie. Trzeba uważać, bowiem część przepisów nie jest łatwa dla kierowców, którzy łamią przepisy ruchu drogowego. Taka liczba sprawia, że brakuje już naprawdę niewiele do tego, aby stracić uprawnienia.

Dwa lata strachu o prawo jazdy

fot, freepik

Najbardziej drżeć o swoje prawo jazdy powinni kierowcy, którzy mają już na koncie 10 punktów karnych. Im wystarczy bowiem jedno wykroczenie do tego, aby stracić uprawnienia. A odzyskanie ich nie jest już nie jest tak szybkie i proste jak było kiedyś. Trzeba również pamiętać o tym, że ci którzy mają punkty karne nie mogą już ich kasować na szkoleniu w WORD. To jednak ze zmian, która weszła w życie.

Tacy kierowcy muszą znać jak tabliczkę mnożenia wykroczenia, za które można otrzymać 15 punktów karnych. Choć tak naprawdę znać je muszą wszyscy i jeździć tak, aby nigdy ich nie otrzymać. Podobnie zresztą jak tych innych, bo przepisowa jazda wpływa na bezpieczeństwo nas wszystkich. Na co zatem trzeba uważać?

 • kierowania pojazdem mechanicznym w stanie po spożyciu alkoholu lub podobnie działającego środka
 • kierowania pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego
 • nieudzielenia pomocy ofiarom wypadku
 • używania pojazdu w sposób zagrażający bezpieczeństwu osoby znajdującej się w pojeździe lub poza nim,
 • omijania pojazdu, który jechał w tym samym kierunku, lecz zatrzymał się w celu ustąpienia pierwszeństwa pieszemu
 • wyprzedzania pojazdu na przejściu dla pieszych, na którym ruch nie jest kierowany, lub bezpośrednio przed tym przejściem
 • nieustąpienia pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo wchodzącemu na to przejście
 • niezatrzymania pojazdu w razie przechodzenia przez jezdnię osoby niepełnosprawnej, używającej specjalnego znaku, lub osoby o widocznej ograniczonej sprawności ruchowej w celu umożliwienia jej przejścia
 • niezastosowania się, w celu uniknięcia kontroli, do sygnału osoby uprawnionej do kontroli ruchu drogowego, nakazującego zatrzymanie pojazdu
 • niestosowania się do sygnałów świetlnych
 • niestosowania się do sygnałów i poleceń podawanych przez osoby uprawnione do kierowania ruchem drogowym
 • niestosowania się do sygnałów i poleceń dawanych przez osoby uprawnione do kontroli ruchu drogowego
 • przekroczenia prędkości o więcej niż 70 km/h
 • niestosowania się do znaku B-25 lub B-26 „zakaz wyprzedzania”
 • objeżdżania opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjeżdżania na przejazd, jeśli opuszczanie ich zostało rozpoczęte lub podnoszenie ich nie zostało zakończone
 • wjeżdżania na przejeździe kolejowym za sygnalizator przy sygnale czerwonym, czerwonym migającym lub dwóch na przemian migających sygnałach czerwonych, lub za inne urządzenie nadające te sygnały
 • wjeżdżania na przejazd kolejowy, jeśli po jego drugiej stronie nie ma miejsca do kontynuowania jazdy
 • jazdy autostradą lub drogą ekspresową w kierunku przeciwnym niż wynikający z ustawy lub znaków drogowych
 • przewożenia więcej niż dwojga dzieci w pojeździe w sposób niezgodny z przepisami
prawo jazdy egzamin
fot. freepik

Piraci drogowi STOP

Jak widać, żeby otrzymać 15 punktów karnych, trzeba naprawdę się ”wykazać”. Ma to głównie uderzyć w piratów drogowych, którzy dzięki wprowadzonym zmianom, znacznie szybciej stracą uprawnienia. Pozostaje mieć tylko nadzieje, że tacy kierowcy będą znikać z naszych dróg, a droga do odzyskania prawo jazdy będzie dla nich długa i kręta.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News