Stellantis wraz z General Motors decyduje się na odkup akcji

Stellantis wraz z General Motors decyduje się na odkup akcji

Stellantis wraz z General Motors decyduje się na odkup akcji

Podaj dalej

Stellantis N.V i General Motors Holdings LLC zawarły umowę dotyczącą odkupu akcji obejmujący 69.1 mln akcji zwykłych Stellantis. Stanowi to 2.2% kapitału akcyjnego Stellantis, do którego GM jest uprawniony po realizacji warrantów. Wspomniane warranty zostały wyemitowane przez Peugeot S.A. na rzecz GM w 2017 roku.

Na czym polegał odkup akcji oraz zawarta umowa?

Carlos Tavares, Stellantis - CES 2022
fot. Stellantis

Stellantis N.V. wraz z General Motors Holding LLC zdecydowały się na odkup akcji, który obejmuje 69.1 mln akcji zwykłych Stellantis. Co ciekawe, kwota ta stanowi 2,2% kapitału akcyjnego Stellantis, do którego GM jest uprawniony po realizacji warrantów. 

Warranty zostały wyemitowane na rzecz GM w ramach zakupu przez Peugeot S.A działalności motoryzacyjnej Opel Vauxhall. Po dokonanej realizacji warrantów Stellantis przekaże również GM około 1,2 miliona akcji zwykłych Faurecia. Dodatkowo zostanie także przekazana łączna kwota pieniężna wynosząca około 130 milionów euro z tytułu praw do dywidendy wypłacanej przez Peugeot oraz Stellantis. 

Zgodnie z umową obie wspomniane operacje nastąpiły 15 września. Łączna cena odkupu, którą zapłaci Stellantis za akcje zwykłe wyniosła 923.247.678 euro. 

Zrealizowany zakup

Carlos Tavares, Stellantis - CES 2022
fot. Stellantis

Zakup własnych akcji zwykłych przez Stellantis od GM został zrealizowany na podstawie upoważnienia udzielonego przez walne zgromadzenie akcjonariuszy z 13 kwietnia bieżącego roku. 

 

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News