Oświadczenie Waldemara Kluzy

Oświadczenie Waldemara Kluzy

Podaj dalej

Szanowni kibice, zawodnicy i organizatorzy. Chciałbym odnieść się do słów Pana Marcina Fiejdasza, Dyrektora Zawodów Wyścigu Górskiego „Prządki 2016”, które ukazały się w artykule pod tytułem „Sprostowanie organizatora GSMP Korczyna”, na portalu www.wyscigigorskie.pl, w którym to Dyrektor nawiązuje do udzielonego przeze mnie wywiadu.

LISTA ZGņOSZEN -2016.xls

Pan Fiejdasz uważa, że „zgodnie z regulaminem zawodnicy ustawiani są na liście startowej według grup i klas pojemnościowych. Zawodnik nr 11 Marcin Dopierała, który ocierając się o bariery energochłonne i tracąc zderzak podczas 1 podjazdu wyścigowego 13 rundy ustawiony został zgodnie ze swoim zgłoszeniem w grupie E-II-SH+2000 a więc w tej samej co startujący po Nim Waldemar Kluza”.
Chciałbym więc zauważyć, że zgodnie z punktem 10.5.1. Regulaminu Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski 2016 („Regulamin”) dostępnym na stronie http://www.pzm.pl/pliki/zg/samochody/2016/Regulaminy/GSMP/gsmp_2016.pdf, który stanowi, że: „Po zakończeniu OA i BK 1 organizator opublikuje na tablicy ogłoszeń zaakceptowaną przez ZSS listę dopuszczonych zawodników do startu w zawodach (treningi/podjazdy wyścigowe). Lista startowa musi być ułożona z uwzględnieniem klasyfikacji zawodników w klasach począwszy od najniższego do najwyższego miejsca, przy czym na pierwszą rundę według klasyfikacji na koniec poprzedniego sezonu a na każdą następną według klasyfikacji po ostatniej rundzie.”
To prawda, że zawodnik był zgłoszony w takiej samej klasie, jak ja, co zresztą łatwo można sprawdzić na liście zgłoszeń (dostępnej na stronie organizatora – http://gsmp-korczyna.cba.pl/zawodnicy) https://www.dropbox.com/sh/09k61yal7ev9mxx/AABEWWcbASGC0eq2n3foGdasa/5-%20LISTY/LISTA%20ZG%C5%81OSZEN.pdf?dl=0

Pan Fiejdasz pomija jednak fakt, że po BK1 zmieniono klasę zawodnika na E-I+2000 4×4, http://www.pzm.com.pl/gorskie/w/2016/r13ls.pdf więc proszę o odniesienie się Pana Dyrektora, gdzie jest zgodność z punktem 10.5.1. Regulaminu W niedziele również sytuacja się powtórzyła i zmieniono kolejność startu dopiero po naszym pisemnym wniosku.

D1.1_Lista_Dopuszczonych_GSMP

W dalszej części „Sprostowania” Pan Fiejdasz przypisuje mi spowodowanie zagrożenia dla startującego za mną zawodnika. Po czerwonej fladze przejechałem zakręt i kontynuowałem wolną jazdę, do chwili, aż znalazłem pierwsze bezpieczne miejsce zatrzymania. Miałem świadomość, że zawodnik za mną może – w ferworze walki lub w warunkach, które robiły się coraz trudniejsze nie zauważyć flagi. Jak się okazało, wyścig nie został wstrzymany, a Jozef Bereś w ogóle nie miał wywieszonej czerwonej flagi, co zresztą sam potwierdził. Nie zadziałała procedura określona w punkcie 10.9.1. Regulaminu, zgodnie z którą „w razie konieczności przerwania podjazdu, Dyrektor Zawodów powinien natychmiast przerwać procedurę startu oraz nakazać wystawienie czerwonych flag na odcinku od startu do punktu obserwacyjnego, przy którym nastąpiło zdarzenie. Oznacza to, że zawodnik musi natychmiast przerwać jazdę, a następnie zgodnie z instrukcjami powoli zjechać w miejsce wskazane przez służby organizatora. Dyrektor Zawodów podejmie decyzję, które z zatrzymanych samochodów dopuszczone będą do powtórzenia podjazdu.”
Bardzo proszę Dyrektora o zajęcie stanowiska dlaczego i z jakich powodów, lub według których procedur, po wywieszeniu czerwonej flagi została ona zdjęta przed kolejnym zawodnikiem, co spowodowało, że przez cały podjazd jechał w trybie „sportowym”.

dokumentacja-foto-lancer-evo

Nie da się ukryć, że wywiad wideo bezpośrednio po zaistnieniu tej sytuacji był bardzo emocjonalny i udzieliłem go „na gorąco”, w dużym wzburzeniu, które myślę, że zrozumieją wszyscy śledzący rywalizację i punktację tego sezonu, a także inni zawodnicy tych zawodów. Znamy już ostateczne wyniki i cała sytuacja nie ma wpływu na tytuły mistrzowskie, przy czym jeszcze wtedy emocje wzięły górę. Korzystając z okazji bardzo chciałbym przeprosić zawodnika #11 Marcina Dopierała, którego przygoda spowodowała wywieszenie czerwonej flagi. Nie było moją intencją czynienie jakiegokolwiek osobistego ataku na jego osobę czy skomentowanie jego umiejętności, tylko zwrócenie uwagi na brak procedowania zgodnie z Regulaminem. Jest oczywiste, że każdemu, w ferworze walki mogą się przydarzyć problemy, a moja wypowiedź tyczyła się błędów i niezrozumiałych dla mnie decyzji organizacyjnych. Jeśli jednak zawodnik zrozumiał to inaczej to zapewniam, że nie było moim celem go obrażać, okazać mu brak szacunku i zachować się niezgodnie z zasadami Fair Play.

Na zakończenie chciałbym też prosić Pana Dyrektora, żeby przed wytykaniem komuś nietrzymania się procedur, przeanalizował najpierw swoją znajomość regulaminu i ich stosowania, a myślę że w przyszłości będzie to z korzyścią dla wszystkich zawodników.

Byłem przekonany, że komunikat, jaki wydaliśmy jeszcze w sobotę, jako komentarz do wywiadu wideo, wyczerpie temat, jednak musiałem odnieść się do przedstawionych w Sprostowaniu wyjaśnień Dyrektora. Do moich słów dołączam onboard https://youtu.be/s-rOTiAFAIc i dostępne ogólnie dokumenty, a ostateczną opinie proszę, żeby każdy wyrobił sobie sam.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News