Nierejestrowanie i niewyrejestrowywanie pojazdów będzie karane!

Nierejestrowanie i niewyrejestrowywanie pojazdów będzie karane!

przejestrowanie

Podaj dalej

Sejm w bardzo cichy sposób wprowadza kary za nierejestrowanie i niewyrejestrowanie samochodów. Zmian dokonuje w ”Ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych”. Wydaje się niemożliwe? A jednak!

Dlaczego zmiana wprowadzona jest w tak zatytułowanej ustawie? Ano, zapewne dlatego, aby ją po ciuchu przepchać, bez większego szumu medialnego.

Zmiany są z korzyścią dla importerów i dealerów, gdyż handlują oni nigdy wcześniej nierejestrowanymi pojazdami i są uprawnieni do „Rejestracji Profesjonalnej”, co pozwala być im zwolnionym z obowiązku złożenia w ciągu 30 dni wniosku o rejestrację pojazdu.

Nowy artykuł 73a. 1. będzie nakazywał handlującym pojazdami używanymi to, że są oni zobowiązani złożyć wniosek o ich rejestrację w terminie 30 dni od dnia:

  • Zakupu nowego pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Zakupu pojazdu zarejestrowanego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Dopuszczenia przez organ Służby Celno-Skarbowej do obrotu pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego członkiem Unii Europejskiej,
  • Sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej,

Co za tym idzie, jeżeli w terminie 30 dni od dnia sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej nie zostanie złożony wniosek o rejestrację, każdy będzie podlegał karze pieniężnej w wysokości 1 000 zł. Z całością przygotowanej ustawy możecie zapoznać się TUTAJ

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News