Porządki w czasach zarazy. Jak w 2020 sprzątali internauci na całym świecie? W badaniach ujęto także Polskę

Pandemia koronawirusa spadła na nas wszystkich jak grom z jasnego nieba. Zmieniła wiele w naszym codziennym funkcjonowaniu. To, co zdawało się być scenariuszem futurystycznego filmu, stało się naszą realnością. Firma Karcher już po raz piąty przeprowadziła pod koniec ubiegłego roku doroczne badanie zwyczajów związanych z utrzymaniem czystości na całym świecie. W jaki sposób sprzątamy w różnych krajach? Czy czysty dom jest dla nas ważny? Z jakich sprzętów korzystamy? Co mamy wspólnego, a co nas różni? Wnioski z badania są niezwykle ciekawe i warto się z nimi zapoznać.

Porządki badanie Karcher
Podaj dalej

Wszystkim respondentom zadano dwa pytania plus po dwa specyficzne dla każdego z krajów w tym z Polski. Przekonajmy się jak to było z tym sprzątaniem w niełatwym dla nas wszystkich 2020 roku.

Pytania wspólne dla wszystkich badanych

1. Jak ważne jest dla ciebie, aby w twoim domu było czysto?

 • Podobnie jak w zeszłym roku, prawie wszyscy respondenci na całym świecie stwierdzili, że czystość w domu jest ważna lub bardzo ważna. Największą wagę do czystości przywiązują ankietowani w Brazylii – łącznie 98 procent, tuż za nimi plasują się respondenci z Polski (97 procent). Japończycy jak się okazuje, nie są aż tak rygorystyczni – tu 78 procent podkreśla znaczenie czystego domu.
 • Nie zaobserwowano prawie żadnej różnicy między kobietami i mężczyznami, jeśli chodzi o potrzebę czystości.

2. Których z poniższych narzędzi lub pomocy używasz w domu?

 • Odpowiednie sprzęty zapewniają, że sprzątanie jest proste i skuteczne. Na całym świecie przywiązuje się wagę do ręcznych narzędzi (77%), detergentów (74%) lub elektrycznych, przewodowych urządzeń czyszczących (61%)
 • Miotły, mopy itp. są używane przede wszystkim w Polsce (91 proc.), Chinach (89 proc.) i Rosji (86 proc.). W Japonii tylko nieco ponad połowa badanych (58 proc.) korzysta z tego typu pomocy.
 • Popularne są również detergenty chemiczne, które z wynikiem 74 procent plasują się na drugim miejscu w skali międzynarodowej. Polska znów przoduje (88 procent), Brazylia tuż za nami (85 procent) i tuż za Brazylią Rosja (84 procent) są liderami pod względem stosowania detergentów chemicznych.
 • Coraz większą popularnością cieszą się również urządzenia czyszczące zasilane bateriami, na przykład odkurzacze bezprzewodowe, których wykorzystanie na całym świecie wynosi 27 procent. Produkty te są szczególnie modne w Niemczech i Chinach, gdzie ich stosowanie potwierdza 40 procent respondentów. W Japonii odsetek ten jest prawie tak samo wysoki i wynosi 39 procent. Wzrasta również popularność odkurzaczy automatycznych – na całym świecie 18 procent ankietowanych korzysta z tego autonomicznego rozwiązania do sprzątania. Ich stosowanie jest zdecydowanie najbardziej rozpowszechnione w Chinach, gdzie połowa respondentów korzysta z tych małych pomocników. W Brazylii czy Wielkiej Brytanii nawet nie co dziesiąty respondent korzysta z takich robotów (8 proc. w każdym z tych krajów).
 • W Polsce, choć 29 proc. korzysta z robotów, nadal dużą wagę przywiązuje się do szukania wsparcia w porządkach u członków rodziny. U nas ponad połowa badanych otrzymuje wsparcie od partnerów, członków rodziny lub osób z tego samego gospodarstwa domowego (53 proc.).

Co kraj to obyczaj! Jak odpowiadali mieszkańcy poszczególnych krajów?

Belgia:

 • Właściwa procedura czyszczenia ma kluczowe znaczenie. Ale gdzie można uzyskać informacje na ten temat? 40 procent Belgów nie potrzebuje żadnych mądrych rad – twierdzą, że sami wiedzą, jak sprzątać. Jednak nie wszyscy respondenci tak to widzą: 35 procent jako źródło informacji podaje Internet lub członków rodziny. Jak można się było spodziewać, są to przede wszystkim osoby młodsze, w wieku od 18 do 34 lat, które polegają na Internecie lub rodzinie. Wydaje się, że wraz z wiekiem rośnie również doświadczenie: Wśród ankietowanych Belgów w wieku od 55 do 65 lat dwie trzecie (66 procent) twierdzi, że nie potrzebuje żadnych wskazówek.
 • Na pytanie o to, czy ważniejszy jest zadbany ogród czy czysty dom, ponad połowa Belgów miała wyrobione zdanie: 54 procent uważa, że oba są równie ważne. Dla kolejnych 29 procent ważniejszy jest czysty dom.

Brazylia:

 • W kraju, w którym czystość odgrywa dla mieszkańców największe znaczenie, również stosowanie detergentów dezynfekujących odgrywa dużą rolę. Zwłaszcza w łazience (86 procent) i kuchni (84 procent) dezynfekcja jest ważna dla Brazylijczyków. Ale również twarde podłogi (73 procent) i wszystkie artykuły, które przychodzą do mieszkania z zewnątrz, na przykład produkty z supermarketu (73 procent) są dezynfekowane przez respondentów. W tym zakresie polegają oni przede wszystkim na mydle i wodzie (87 procent) oraz detergentach alkoholowych (86 procent).

Chiny:

 • Nie jest do końca jasne, kto w Chinach odpowiada za większość zadań związanych z utrzymaniem porządku. Ogólnie 45 procent ankietowanych twierdzi, że kobieta w domu wykonuje większość pracy – jest to opinia przede wszystkim samych kobiet (64 procent). Mężczyźni częściej głosują za swoją płcią: 44 z nich twierdzi, że mężczyzna w domu wykonuje większość pracy – ale ogólnie tylko 27 procent ankietowanych tak to widzi. Można więc domniemywać, że to jednak na barkach kobiet spoczywa większość domowych obowiązków.
 • Jedna czwarta Chińczyków twierdzi z kolei, że w ich gospodarstwie domowym wszyscy domownicy pracują na zmianę – mężczyźni i kobiety są w tej kwestii prawie zgodni.
 • Jak postępują Chińczycy? Działają metodycznie. Trzy czwarte ankietowanych ma ustalony harmonogram sprzątania domu, którego przestrzega.

Niemcy:

 • Kłótnie o obowiązki domowe? Wielu Niemcom zupełnie nieznane. 40 procent ankietowanych twierdzi, że nie spiera się o porządki domowe. Zdecydowanej większości zdarzają jednak to się przytrafia (60 procent). Głównymi powodami sporów między partnerami, domownikami i rodzinami są…Głównymi powodami sporów między partnerami, domownikami i rodzinami są „odpowiednia” częstotliwość (24 procent), „odpowiednia” dokładność (23 procent) i „sprawiedliwy” podział obowiązków (23 procent). Ale także „właściwa” procedura (17 procent), „właściwy” wybór detergentu (14 procent), „właściwa” okazja (12 procent), „właściwa” pora dnia (12 procent) i wybór „właściwych” urządzeń i przyborów do sprzątania (11 procent) spowodowały problemy w więcej niż jednym na dziesięć niemieckich gospodarstw domowych. Im starsze osoby, tym mniej sporów? Wydaje się, że tak, ponieważ 53 procent osób w wieku od 45 do 54 lat zaprzecza, by w ogóle spierało się o sprzątanie domu. Z kolei wśród osób w wieku od 55 do 65 lat odsetek ten wynosi nawet 66 procent.
 • Mimo kłótni w niemieckich domach ponad dwie trzecie ankietowanych, którzy mieszkają z innymi osobami (69 procent), twierdzi, że obowiązki domowe są sprawiedliwie rozdzielone. Istnieją rozbieżności między płciami. Podczas gdy 77 procent mężczyzn zgadza się z tym stwierdzeniem, to w przypadku kobiet odsetek ten wynosi tylko 55 procent.

Francja:

 • Odkurzacz zamiast kosiarki do trawy? Francuzi nie są zgodni co do tego, czy więcej czasu poświęcają na pielęgnację ogrodu, czy na sprzątanie domu. Podczas gdy 30 procent tych, którzy mają ogród, twierdzi, że więcej czasu poświęcają na prace ogrodowe, kolejne 42 procent nie zgadza się z tym. Więcej czasu poświęcają na sprzątanie domu. Również w tym przypadku występują duże różnice między płciami. Zwłaszcza wśród kobiet widać wyraźny trend, że więcej czasu poświęcają na sprzątanie domu (52 procent). Z kolei 38 procent mężczyzn twierdzi, że więcej czasu poświęca na prace ogrodowe.
 • Francuscy ogrodnicy-hobbyści są zgodni co do zadań wykonywanych w ogrodzie. Na pytanie o najmniej ulubioną czynność w ogrodzie 38 procent francuskich właścicieli ogrodów odpowiada, że jest nią pielenie.

Japonia:

 • Które miejsca zapewniają uczucie relaksu zaraz po ich uprzątnięciu? Dla Japończyków sprawa jest jasna. Świeżo posprzątany salon (62 procent), toaleta (61 procent) i kuchnia (57 procent) sprzyjają relaksowi.
 • A jak sprawić, by sprzątanie domu było jak najprzyjemniejsze, aby szybko móc cieszyć się czystością? Tutaj Japończycy mają różne techniki, aby sprzątanie nie stało się ciężarem. Najpopularniejsze to wyznaczenie limitu czasu (30 procent) i skupienie się na jednym obszarze (27 procent). Pomocne jest też słuchanie muzyki (24 procent).

Polska:

 • Zapytani o obowiązki ogrodnicze, których nie lubią polscy uczestnicy badania, właściciele ogrodów byli zgodni. Czyszczenie grilla (44 procent) i odchwaszczanie (43 procent).
 • Jakie funkcje powinien mieć idealny odkurzacz? Dla połowy polskich respondentów (48 proc.) sprawa jest jasna. Powinien być w stanie zbierać suche i wilgotne zanieczyszczenia, a także wodę. Inne ważne cechy to regulowana siła ssania (46 procent) i kompaktowy rozmiar (42 procent).

Rosja:

 • Pełna moc (baterii) przed nami? Akumulatorowe urządzenia czyszczące nie są jeszcze zbyt rozpowszechnione w Rosji, ale 61 procent respondentów planuje zakup produktów bezprzewodowych. 31 procent nie testowało jeszcze takich urządzeń i nie zamierza tego robić.

Wielka Brytania:

 • Tak zwane dogłębne sprzątanie różni się od klasycznego sprzątania. Intensywne czyszczenie za pomocą odkurzacza, parownicy czy w przypadku otoczenia domu – myjki ciśnieniowej pozwala osiągnąć świetne rezultat. Łącznie 43 procent Brytyjczyków przeprowadza co roku takie gruntowne sprzątanie. Kolejne 38 procent zastanawia się nad tym.
 • Czy jesienią i zimą w domu jest brudniej niż w cieplejszych miesiącach roku? 44 procent Brytyjczyków odpowiada na to pytanie twierdząco. 32 procent jest niezdecydowanych, 20 procent się nie zgadza.

USA:

 • Wiele zakamarków jest pomijanych podczas sprzątania domu. Które miejsca Amerykanie sprzątają przynajmniej raz w roku, a inne być może pomijają? Odpływ prysznica (50 procent), kosze na śmieci (49 procent) i wentylatory sufitowe (45 procent).
 • Co wpływa na decyzję Amerykanów o zakupie detergentów? Cena (39 procent), składniki antybakteryjne (35 procent) i zapach (30 procent).

Holandia:

 • Których obowiązków domowych Holendrzy nie lubią? Co piąty respondent jako nielubiane obowiązki wskazał czyszczenie łazienki (20 procent) i toalety (19 procent). Sprzątanie toalety jest mniej lubiane przez mężczyzn (25 procent) niż przez kobiety (14 procent). Z kolei kobiety uważają, że sprzątanie łazienki jest gorsze: tutaj wyniki są niemal dokładnie odwrotne. Czy z wiekiem prace domowe stają się łatwiejsze? Można tak sądzić, skoro 24 procent ankietowanych w wieku od 45 do 65 lat twierdzi, że żadne prace domowe w ogóle im nie przeszkadzają. W przypadku młodszych uczestników badania odsetek ten wynosi poniżej 10 procent.
 • Chociaż mycie podłogi nie jest w Holandii zadaniem nielubianym, respondenci są zgodni co do jednego. Powinno być ono szybkie i łatwe do wykonania (46 procent).

Jak przeprowadzono badanie?

Na zlecenie firmy Kärcher, instytut badań rynkowych Dynata przebadał 11 360 osób. Były to osoby w wieku od 18 do 65 lat z jedenastu krajów. Wśród nich była Polska oraz Belgia, Brazylia, Chiny, Niemcy, Francja, Wielka Brytania, Japonia, Holandia, Rosja i USA. Wyniki reprezentatywnej ankiety online zostały uporządkowane według płci, wieku i regionu. We wszystkich krajach zadano cztery pytania. Ponadto w każdym kraju były dwa pytania lokalne.

Przeczytaj również