Wnioski tylko do końca grudnia! 3010 złotych od ZUS

Wnioski tylko do końca grudnia! 3010 złotych od ZUS

pieniądze wniosek

Podaj dalej

Wnioski przyjmowane będą tylko do końca grudnia bieżącego roku. Środki wypłacane są przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych po rozpatrzeniu wniosku. Stanowią wsparcie dla osób związanych z sytuacją kryzysową, zapewniając jednorazowe świadczenie finansowe. Kto może liczyć na częściowe pokrycie poniesionych szkód?

Wnioski wciąż przyjmowane przez ZUS

pieniądze wnioski

Już od 30 września 2022 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozpoczął nabór wniosków od jednostek dotkniętych problemami w związku z sytuacją ekologiczną powstało na rzece Odrze. Opisywane dofinansowanie przewidziano dla przedsiębiorców, prowadzących działalność w obszarze, który został zanieczyszczony oraz doznali w związku z tym szkody. Nabór wniosków zakończy się natomiast dość niedługo, zatem warto zweryfikować przysługujące nam możliwości.

rzeka wnioski

W związku z podanymi informacjami, wsparcie finansowe przysługuje między innymi przedsiębiorstwom turystycznym, gastronomicznym, sportowym, rozrywkowym oraz tym powiązanym z rybołówstwem. Wywołane przez niekorzystną sytuację ekologiczną problemy finansowe, zostaną chociażby częściowo pokryte przez proponowane jednorazowy dodatek.

Aby uzyskać możliwość ubiegania się o dodatkowe świadczenie należy spełnić określone warunki:

  • działalność prowadzona w okresie opisywanej sytuacji musi posiadać związany kod klasyfikacji działalności
  • podmiot opłacał składki co najmniej od 1 lipca 2022 roku
  • uzyskany w sierpniu 2022 roku dochód spadł o przynajmniej 50% w porównaniu do miesiąca poprzedzającego
  • podmiot zgłaszał co najmniej jedną osobę w ramach ubezpieczenia emerytalnego i rentowego
  • podmiot zgłaszał działalność pod co najmniej jednym adresem, który znajduje się na utworzonej liście

Pełna lista powiatów oraz objętych klasyfikacji działalności, które objęte są dopłatą znajduje się na oficjalnej stronie ZUS.

Wniosek-tylko elektroniczny

laptop wnioski

Poinformowano natomiast, że wnioski o opisywane wsparcie składać można wyłącznie poprzez system PUE ZUS (Platforma Usług Elektronicznych). Pracownicy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych po otrzymaniu wniosku będą dokonywać stosownej weryfikacja, a w dalszej kolejności po pozytywnym rozpatrzeniu przekazywać pieniądze do wnioskujących podmiotów.

Aby uzyskać opisywane jednorazowe świadczenie, należy podać dane takie jak:

  • wielkość podmiotu wnioskującego o wsparcie
  • datę utworzenia wnioskującego podmiotu
  • rodzaj formy prawnej wnioskującego podmiotu
  • dodatkowe informacje świadczące o powiązaniach z innymi przedsiębiorstwami

Zgodnie z informacjami podanymi przez ZUS, wniosek określony jako „RJS” można złożyć do 31 grudnia 2022 roku.

W przypadku negatywnego rozpatrzenia naszego wniosku warto pamiętać o możliwości odwoławczej. Jesteśmy uprawnieni do podjęcia takiego działania przez miesiąc od odebrania decyzji. Odwołać możemy się natomiast do właściwego Sądu za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Sprawdź także

Prezydent podpisał reformę! Nowe kary dla kierowców!

Znasz te znaki? Od teraz lepiej wiedzieć co oznaczają!

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News