Wniosek można złożyć tylko do 30 listopada! Nawet 3000 złotych!

Wniosek można złożyć tylko do 30 listopada! Nawet 3000 złotych!

wniosek pieniądze

Podaj dalej

Wnioski o rządowe wsparcie można składać osobiście w urzędzie gminy, za pośrednictwem poczty oraz przez system e-PUAP.

Wnioski o dodatek węglowy

wnioski dodatek węglowy

15 września posłowie podjęli decyzję dotyczącą senackich poprawek projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw. Po akceptacji części proponowanych zmian przez Sejm, 17 września ustawę podpisał Prezydent. Najistotniejsza kwestia pozostała na szczęście bez zmian.

Źródła ogrzewania objęte wsparciem

wnioski dodatek węglowy

Dodatek jest jednorazowym świadczeniem, które przysługuje każdemu gospodarstwu domowemu korzystającemu z wyróżnionych w ustawie źródeł ogrzewania. Przyznana dopłata będzie zależała od wykorzystywanego źródła ogrzewania i będzie wynosiła odpowiednio:

  • w przypadku, gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, pelet drzewny albo inny rodzaj biomasy, z wyłączeniem drewna kawałkowego – 3000 zł
  • gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane drewnem kawałkowym – 1000 zł
  • gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł gazowy na skroplony gaz LPG – 500 zł
  • gdy głównym źródłem ciepła jest kocioł olejowy – 2000 zł

Dopłatę obejmuje zwolnienie od podatku oraz wyłączenie od możliwości zajęcia. W związku z ustawą przedłużono również czas przysługujący organom na wypłatę środków. W pierwszej wersji termin wypłaty określono na 30 dni, w tej chwili instytucje otrzymały kolejne 30 dni. Łącznie czas oczekiwania na dodatek węglowy wynosi zatem do 60 dni. Co koniecznie należy jednak podkreślić, przyjmowanie wniosków trwa tylko do 30 listopada, zatem warto się pospieszyć!

Deklaracja CEEB

wnioski deklaracja

Wciąż aktualnym wymogiem przyznania dodatku węglowego jest zgłoszenie głównego źródła ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W związku z wypłacanymi świadczeniami oraz ich warunkami możliwe będą kontrole rzeczywistego stanu rzeczy w gospodarstwach domowych. Gminy mają możliwość dokonania inspekcji domostw ubiegających się o dodatek. Wywiad środowiskowy to metoda którą stosować będzie mogła straż miejska oraz pracownicy socjalni. W skrócie polega ona na rozmowie przeprowadzanej w celu uzyskania informacji. Stworzona w ten sposób dokumentacja ma stanowić możliwie pełną podstawę uzasadniającą planowane wypłaty dodatkowych środków.

W sytuacji, gdy składający wnioskujący odmówi odpowiedzi kontrolerom, może spodziewać się także odmowy wypłaty dodatku. Kontrole mają dotyczyć wszystkich rodzajów świadczeń, zatem odnosi się do dopłat do węgla, oleju opałowego, drewna, peletu, jak i gazu LPG.

Sprawdź także

Kierowcy powinni sprawdzić dowody rejestracyjne. Mandat to nawet 5000 zł

Prawo jazdy stracone w krótką chwilę. Jak zdobyć 55 punktów?

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News