Ustawa i nowelizacja! Nowe stawki dopłat w 2023 roku

Ustawa i nowelizacja! Nowe stawki dopłat w 2023 roku

pieniądze ustawa

Podaj dalej

Projekt ustawy został przyjęty przez rząd 6 grudnia bieżącego roku. Projekt nowelizacji-ustawa o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych zawiera kilka bardzo istotnych zmian dla niepełnosprawnych podejmujących się pracy. Wzrośnie stawka dotacji przewidzianych dla PFRON, a z wraz z nią dofinansowania dla pracujących osób niepełnosprawnych.

Praca dla niepełnosprawnych

niepełnosprawny ustawa

Oczywiście osoby niepełnosprawne nie są wykluczone z możliwości pracy. Wręcz przeciwnie, aktualnie wiele środowisk pracowniczych zmierza do znacznego rozszerzania możliwości pracowniczych niepełnosprawnych poprzez odpowiednie przystosowanie warunków zatrudnienia.

W naszym kraju umożliwiono skorzystanie ze specjalnego dokumentu, jakim jest orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Stanowi ono podstawę do otrzymania świadczeń, zastosowania ulg, czy też właśnie uzyskania dofinansowania do wynagrodzenia. We wspomnianej wcześniej ustawie możemy znaleźć podział niepełnosprawności na trzy stopnie:

  • stopień lekki – zalicza się osoby, u których wykazano naruszenie sprawności organizmu. Są zdolne do podjęcia zatrudnienia i nie wymagają pomocy innej osoby do funkcjonowania
  • stopień umiarkowany – zalicza się osoby, u których wykazano naruszenie sprawności organizmu. Są zdolne do podjęcia zatrudnienia w odpowiednio przystosowanym stanowisku pracy oraz wymaga okresowej pomocy innej osoby
  • stopień znaczny – zalicza się osoby, u których wykazano naruszenie sprawności organizmu. Są zdolne do podjęcia zatrudnienia w zakładzie pracy ochronnej lub aktywizacji zawodowej, ale wymagają natomiast stałej pomocy innej osoby

Bieżące zmiany-ustawa

pieniądze ustawa

Zgodnie z informacjami przedstawionymi na rządowej stronie gov.pl ustawa wprowadzi zmiany takie jak:

  • podniesienie stawki dofinansowań dla osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności z 1950 złotych do 2400 złotych
  • podniesienie stawki dofinansowań dla osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności z 1200 złotych do 1350 złotych
  • podniesienie stawki dofinansowań dla osób z lekkim stopniem niepełnosprawności z 450 złotych do 500 złotych
  • Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych otrzyma także dotację na miesięczne wynagrodzenia pracowników niepełnosprawnych w wysokości 30% środków, przewidzianych na realizację tego celu w danym roku

Jak można wywnioskować z powyższych regulacji, tak ważne wsparcie dla tej części jest dość znaczne. Aktualna wartość dotacji dla PFRON, która wynosi 676,5 miliona złotych wzrośnie o kolejne 400 milionów. Oznacza to natomiast blisko 60% wzrost środków, który łącznie pozwoli na przeznaczenie na ten cel ponad miliarda złotych.

Zgodnie z podaną informacją, przedstawione zmiany zaczną natomiast funkcjonować od 1 stycznia przyszłego roku.

Sprawdź także

Holowanie samochodu. Przepisy mówią jasno czego nie robić!

Obowiązek zgłoszenia, o którym nie można zapomnieć! Kary mogą być ogromne

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News