Testament i spadek? To nie jest takie proste. Nadchodzi też zmiana

Testament i spadek? To nie jest takie proste. Nadchodzi też zmiana

testament podpis

Podaj dalej

Testament kojarzy się z reguły z dwiema rzeczami. Niestety z jednej strony wiąże się ze śmiercią mimo wszystko bliskiej osoby. Z drugiej natomiast z uzyskaniem określonych praw, a także majątku. Niestety nie jest to takie proste, jak mogłoby się wydawać. Jak wyglądają związane kwestie w świetle planowanych regulacji prawnych?

Testament i jego rodzaje w kodeksie cywilnym

testament podpis
pixabay

Warto zacząć od określenia czym tak właściwie jest spadek. Można stwierdzić, że są to prawa i obowiązki spadkodawcy, które zostaną przeniesione na spadkobiercę w formie ustawowej lub testamentowej. W podstawowym rozumieniu testament możemy podzielić na zwykły i szczególny. Do zwykłych możemy zaliczyć:

  • testament holograficzny (napisany odręcznie, zawierający datę sporządzenia oraz podpis spadkodawcy),
  • notarialny (sporządzony przez notariusza w formie aktu notarialnego)
  • allograficzny (inaczej mówiąc ustny, w obecności dwóch świadków oraz urzędnika określonego w kodeksie cywilnym).

W drugiej grupie, zatem testamentów szczególnych możemy natomiast znaleźć:

  • testament ustny (oświadczenie spadkodawcy wobec trzech świadków, jeśli istnieje obawa rychłej śmierci lub zaistniały inne okoliczności, przez które nie można utworzyć testamentu zwykłego),
  • wojskowy (w kilku odmianach został określony w rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej),
  • testament podróżny (można sporządzić w trakcie podróży polskim statkiem morskim lub powietrznym przed dowódcą lub jego zastępcą w obecności dwóch świadków).

To właśnie w kwestii tego ostatniego zaproponowano zmiany.

Formy nabycia spadku

testament
pixabay

Wśród możliwości przewidzianych przez polskie prawo możemy wyróżnić w szczególności 3 rodzaje czynności, których może podjąć się spadkobierca. Pierwszą opcją jest przyjęcie spadku wprost, drugą przyjęcie spadku z dobrodziejstwem inwentarza, natomiast trzecią jest odrzucenie spadku. Pierwsza opcja określa po prostu, że przyjmujemy całość majątku, a także długów odpowiadając za nie całym naszym majątkiem. Zgodnie z drugą umożliwioną opcją następuje przyjęcie spadku, jednak w tej formie za ewentualne zobowiązania, czy też długi będziemy odpowiadać do wartości spadku. Trzecia możliwość pozwala natomiast zgodnie z nazwą na zrezygnowanie z dziedziczenia takiego spadku.

Zmiany w przepisach

Zgodnie z najnowszymi założeniami dojdzie do wycofania testamentu podróżnego. Jego zastosowanie faktycznie można kwestionować. Jak podkreślono w informacjach o przyczynach zmian planowanych w projekcie :”Należy zauważyć, że w praktyce w rzeczywiście kryzysowych sytuacjach związanych z zatonięciem statku, testament podróżny sporządzony na papierze w większości przypadków zostanie po prostu utracony.” Ciężko jest nie zgodzić się z takim stwierdzeniem. Realna szansa na to, że w wyniku katastrofy nie przeżyją ludzie, natomiast przetrwa kawałek papieru jest bardzo niska. Należy zatem przyjąć, że planowana zmiana jest uzasadniona.

Sprawdź także

Podwyżka dla kolejnej grupy! Ile będzie można zarobić?

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News