Przepisy nie są precyzyjne. Jak zachować się w takiej sytuacji?

Przepisy nie są precyzyjne. Jak zachować się w takiej sytuacji?

sygnalizator sygnalizacja czerwone przepisy

Podaj dalej

Przepisy regulujące kwestie prawne towarzyszą nam tak naprawdę na każdym kroku. Nakładają one zakazy oraz nakazy, do których stosować muszą się także kierowcy. Z reguły dość precyzyjnie określają wymagane zachowanie, jednak istnieją przypadki, w których zachodzi pewna uznaniowość co do ewentualnego wykroczenia.

Przepisy i nowy taryfikator

sygnalizator sygnalizacja czerwone przepisy
pixabay

Przepisy ulegają nieustannym zmianom, to jest fakt. Dobrym przykładem jest właśnie chociażby zeszłoroczne zaostrzenie kar w taryfikatorze wykroczeń, czy też nowelizacja kodeksu karnego. W kwestii poruszanego zagadnienia oraz zgodnie z nowym taryfikatorem, obowiązującym od września ubiegłego roku można wyróżnić kary takie jak:

  • przejazd na czerwonym świetle – 500 złotych oraz 15 punktów karnych
  • przejazd na strzałce warunkowego skrętu bez zatrzymania – 100 złotych oraz 6 punktów karnych
  • przejazd przez torowisko, kiedy zapalone jest światło sygnalizatora, opuszczanych zaporach lub przed całkowitym otwarciem zapór, a także w przypadku, gdy po drugiej stronie nie ma miejsca na kontynuowanie jazdy- 2000 złotych oraz 8 punktów karnych (4000 złotych w przypadku recydywy)

Warto także wspomnieć, że wraz z wprowadzeniem nowego taryfikatora, zmianie uległ okres zerowania punktów karnych. Obecnie zamiast roku wynosi on aż dwa lata od momentu opłacenia mandatu karnego.

Przepisy a przejazd na żółtym świetle

sygnalizacja żółte przepisy
pixabay

Jak powszechnie wiadomo, sygnalizacja świetlna w Polsce opiera się na trzech kolorach. Jest to oczywiście zielony, zezwalający na przejazd, żółty określający moment przełączenia świateł oraz czerwony, zakazujący wjazdu za sygnalizator. O ile w przypadku światła czerwonego i zielonego doskonale wiemy, jak należy się zachować, o tyle światło żółte wprowadza nieco zamieszania. Raczej każdy kierowca przynajmniej raz w trakcie swojej kariery stanął przed wyborem-przyspieszyć i przejechać, czy może hamować?

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 2002 roku w sprawie znaków i sygnałów drogowych, światło żółte oznacza:

„zakaz wjazdu za sygnalizator, chyba że w chwili zapalenia tego sygnału pojazd znajduje się tak blisko sygnalizatora, że nie może być zatrzymany przed nim bez gwałtownego hamowania; sygnał ten oznacza jednocześnie, że za chwilę zapali się sygnał czerwony”

Można zatem wywnioskować, że w niektórych przypadkach za przejazd na żółtym świetle, możemy zostać ukarani tak samo, jak za przejazd na czerwonym. W tym miejscu pojawia się wątpliwość. Przepisy niestety nie określają dokładnej definicji gwałtownego hamowania. Można zatem stwierdzić, że najważniejszy jest dystans od sygnalizatora oraz panujące na drodze warunki. Jeśli istnieje możliwość spokojnego zahamowania, powinniśmy tak zrobić. Jeśli jednak zaistnieją okoliczności, które mogą powodować zagrożenie gwałtownym zatrzymaniem, możemy przejechać za sygnalizator. Jak widać, jest to kwestia czysto uznaniowa. Mimo wszystko wobec reguł bezpieczeństwa, jeśli obserwujemy żółte światło i nie występuje ryzyko zaskoczenia innych uczestników ruchu, najlepszym wyjściem jest jednak zatrzymanie.

Sprawdź także

Przycisk, który może uratować przed mandatem? Istnieje

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News