Prawo jazdy dla każdego? Niestety nie do końca

Prawo jazdy dla każdego? Niestety nie do końca

mandat policja telefon samochód przepisy prawo

Podaj dalej

Prawo jazdy to w zasadzie podstawowy dokument, o jaki mogą ubiegać się obywatele naszego kraju. Wiele jeszcze niepełnoletnich osób nie może się wręcz doczekać momentu, w którym będą mogli legalnie przystąpić do kursu pozwalającego uzyskać takie uprawnienia. Niestety, ale należy zwrócić szczególną uwagę na niektóre przypadki.

Prawo jazdy w przepisach

mandat policja telefon samochód przepisy prawo
Pixabay

Oczywiście w przepisach regulujących kwestie związane z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów uwzględniono bardzo wiele poszczególnych kategorii, które pozwalają na kierowanie konkretnymi środkami transportu. Możemy przejść od kategorii dla najmłodszych, jaką jest AM, przez najpopularniejszą kategorię B, aż do T uprawniającej do kierowania tramwajem.

Nieodłącznym elementem podejścia do kursu prawa jazdy są oczywiście badania lekarskie. Odpowiedni lekarz musi zbadać nasze możliwości, w celu wykluczenia potencjalnego niebezpieczeństwa.

Ograniczenia związane ze zdrowiem

stetoskop badanie prawo
pixabay

Bardzo często wspomina się o tym, że głównym problemem może być wada wzroku. Czy istnieją jednak inne kwestie, które mogą wykluczyć kandydata z kursu na prawo jazdy? Owszem, przepisy wynikające z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 sierpnia 2019 roku regulują także inne związane możliwości. Wśród przesłanek do negatywnego wyniku takich badań lekarskich możemy wyróżnić:

  • wadę słuchu
  • wadę wzroku
  • wadę układu ruchowego
  • wadę układu nerwowego
  • wadę układu sercowo-naczyniowego
  • cukrzycę
  • uzależnienie od alkoholu oraz innych substancji działających podobnie do alkoholu
  • stan psychiczny

Proces zdobywania uprawnień zaczyna się w zasadzie od wypełnienia ankiety dotyczącej naszego zdrowia. W konkretnych przypadkach może dojść do sytuacji, w której lekarz skieruje nas na bardziej specjalistyczne badanie, które precyzyjnie wykaże wskazane dolegliwości. Wówczas można będzie zdecydować o kolejnych krokach.

Podstawę stanowi oczywiście badanie zmysłów, jakimi są wzrok oraz słuch. Nie powinno to nikogo dziwić, uczestnictwo w ruchu drogowym to czynność, która wymaga bacznej obserwacji otoczenia oraz bieżącej reakcji. W zakresie wad układu nerwowego, sercowo-naczyniowego, czy też ruchowego wiele będzie zależało od konkretnego przypadku. W tej kwestii również ciężko jest dziwić się ewentualnym przeciwwskazaniom. Można jedynie przedstawić sytuację, w której osoba przykładowo z ryzykiem nagłej niewydolności serca wsiada za kierownicę. Sytuacja, w której doszłoby właśnie do tego typu problemów podczas jazdy, z pewnością byłaby tragiczna w skutkach. Podobnie można określić przesłankę, jaką jest cukrzyca, czy też padaczka.

Należy zatem przyjąć, że oczywiście nie każdy może stać się posiadaczem prawa jazdy, a tym samym uprawnień do kierowania danym pojazdem. Kwestie te nie są jednak bezpodstawne. Wymienione przypadki mogą faktycznie stanowić istotne zagrożenie bezpieczeństwa zarówno dla potencjalnego kandydata, jak i innych uczestników ruchu. Ciężko jest się zatem dziwić takim regulacjom.

Sprawdź także

Zakaz samochodów spalinowych to ratunek dla środowiska?

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News