PILNE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okres zagrożenia!

PILNE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okres zagrożenia!

PILNE: Polskie Sieci Elektroenergetyczne ogłosiły okres zagrożenia!

Podaj dalej

Pierwszy raz w historii od wprowadzenia zapisu o obowiązku podania takiej informacji, operator przesyłu energii wydaje ogłoszenie o okresie zagrożenia na rynku mocy.

Czym jest ogłoszone zagrożenie?

Podana informacja stanowi przekaz dla podmiotów rynku mocy, w kwestii realizacji obowiązków mocowych w podanych godzinach. Powiadomienie wynika z rezerwy energii, która spadła poniżej ustalonego limitu. Dzisiejsze zdarzenia ma wynikać z awarii zespołów wytwarzających prąd oraz niską wydajnością odnawialnych źródeł energii. Te dwie kwestie są niezwykle istotne wobec wieczornego szczytu zapotrzebowania na energię elektryczną.

Jakiego terminu dotyczy okres zagrożenia?

Podane informacje dotyczą dzisiejszego dnia, w godzinach pomiędzy 19 a 20 oraz pomiędzy 20-21. To właśnie wciągu tych godzin rośnie zapotrzebowanie, na które przeznaczane są także rezerwy, które obecnie spadły poniżej zakładanego poziomu. Wszelkie dostępne informacje prowadzą jednak do spokojnego wniosku, że ogłoszona procedura jest standardowa i nie należy się jej obawiać. Dzisiejszy zabieg to normalna reakcja na spadający poziom nadwyżki w produkcji energii elektrycznej.

Kogo w głównej mierze dotyczy informacja?

prąd blackout przerwy w dostawie prądu
fot. pixabay

Wyznaczony okres zagrożenia energetycznego nie ma mieć wpływu na zwykłych odbiorców energii elektrycznej. Istotą poruszanej kwestii są umowy, za które dostawcy energii uzyskują wynagrodzenie. Umowy wyznaczają obowiązki przesyłu odpowiedniej ilości energii do systemu energetycznego. Mimo wszystko takie ogłoszenie nie jest przypadkowe, problemy z dostępnością energii w świetle trwającego kryzysu mogą występować częściej.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News