Pieszy na ścieżce rowerowej!? Odpowiedź może cię zaskoczyć

Pieszy na ścieżce rowerowej!? Odpowiedź może cię zaskoczyć

åcieýka rowerowa

Podaj dalej

Pieszy na ścieżce rowerowej!? Czy jest to w ogóle możliwe? Czy ścieżka rowerowa jest przeznaczona tylko dla rowerów? A co na to mówią przepisy? O tym, poniżej.

Pieszy na ścieżce rowerowej a przepisy

pieszy na ścieżce rowerowej

Okazuje się, że ścieżka dla rowerów może służyć także pieszym? Zapytacie jak to możliwe? Ano możliwe, bowiem przepisy przewidują sytuację, w której ze ścieżki rowerowej korzystać mogą również piesi. Chodzi dokładnie o art. 11 ustawy Prawo o ruchu drogowym, który mówi, że:

„Korzystanie przez pieszego z drogi dla rowerów jest dozwolone tylko w razie braku chodnika lub pobocza albo niemożności korzystania z nich. Pieszy, z wyjątkiem osoby niepełnosprawnej, korzystając z tej drogi, jest obowiązany ustąpić miejsca osobie poruszającej się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch, kierującemu rowerem, hulajnogą elektryczną lub urządzeniem transportu osobistego”

Przepisów nie stosuje się w strefie zamieszkania, gdzie pieszy korzysta z całej szerokości drogi i ma pierwszeństwo przed pojazdem oraz osobą poruszającą się przy użyciu urządzenia wspomagającego ruch.

Kiedy pieszy może iść po ścieżce rowerowej?

pieszy na ścieżce rowerowej

Pieszy może zatem iść po ścieżce w przypadku, gdy chodnika lub pobocza na danym odcinku nie ma. Inny przypadek to, gdy chodnik lub pobocze jest, ale trwają na nim roboty drogowe lub zostały zablokowane przez Policję.

Ważne są nie tylko przypadki, w których pieszy może iść ścieżką rowerową, ale także warunki jakie muszą zostać spełnione. A najważniejszy z nich to taki, że na ścieżce pieszy nie ma pierwszeństwa. Wyjątek od reguły jest tylko jeden, gdy pieszy jest osobą niepełnosprawną.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News