Obowiązkowy przegląd techniczny trzeba wykonać do 30 listopada

Obowiązkowy przegląd techniczny trzeba wykonać do 30 listopada

obowiązkowy przegląd

Podaj dalej

Obowiązkowy przegląd muszą wykonać właściciele i zarządcy określonych nieruchomości. Nie zostało już wiele czasu.

Obowiązkowy przegląd techniczny budynku

obowiązkowy przegląd

Przegląd techniczny jest wymogiem stosowanym wobec budowli, których powierzchnia jest większa niż 2000 m2 oraz takich, których powierzchnia dachu wynosi ponad 1000m2. Powodem, dla którego ustanowiono taki obowiązek jest oczywiście bezpieczeństwo. W tej kwestii należy wyróżnić dwie kategorie obowiązkowych inspekcji. Jedna z nich musi być przeprowadzana przynajmniej raz w roku, druga natomiast co najmniej raz na 5 lat.

Opisywany obowiązek wynika z przepisów Prawa budowlanego, zgodnie z którymi właściciel nieruchomości ma użytkować budynek zgodnie z przeznaczeniem, ale także utrzymywać go w odpowiednim stanie technicznym.

Przeglądy budynków wielkopowierzchniowych, które muszą być wykonywane co najmniej raz na rok, powinny mieć miejsce pomiędzy 31 maja a 30 listopada. W trakcie takiej kontroli weryfikuje się stan między innymi instalacji gazowych, wentylacyjnych, części budynków znajdujących się pod negatywnym wpływem warunków atmosferycznych, czy też urządzeń chroniących środowisko.

Wśród elementów kontrolowanych w przeglądach, które powinny mieć miejsce najrzadziej co 5 lat zawarte są również wymienione wyżej części. Ponadto sprawdza się także estetykę budowli oraz jej otoczenia, instalację elektryczną oraz piorunochronną.

Kontrolę przeprowadzają uprawnione osoby na zlecenie właściciela lub zarządcy. Wyniki takiego badania następnie przekazywane są do odpowiedniej instytucji nadzoru budowlanego.

Kary związane z przeglądem

obowiązkowy przegląd budynek

Ponieważ kontrola jest obowiązkiem wynikającym z ustawy, określono także kary za nie wywiązanie się z powinności. W przypadku gdy zarządcy lub właściciele nie dotrzymują warunków stanu technicznego budynku oraz nie dokonują kontroli mogą spodziewać się kary. Przewidziano, że kara za takie przewinienia to:

  • grzywna wynosząca minimum 100 stawek dziennych. Najniższa stawka dzienna w 2022 roku wynosi 100,33 złotych, zatem grzywna może wynieść 100 330 złotych
  • ograniczenie lub pozbawienie wolności do jednego roku

Domy jednorodzinne

obowiązkowy przegląd dom

Warto także wspomnieć, że właścicieli domów jednorodzinnych również obowiązują przeglądy. Z przepisów wynika, że przynajmniej raz do roku należy wykonać przegląd instalacji gazowej, wentylacyjnej oraz przewodów kominowych. Co maksymalnie 5 lat należy także dokonywać generalnej kontroli stanu technicznego budowli.

Sprawdź także

Kierowcy muszą znać tę datę! Wymiana prawa jazdy dotyczy każdego

Samochód, który może zmienić świat. Alternatywna rewolucja

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News