Obowiązek zgłoszenia, o którym nie można zapomnieć! Kary mogą być ogromne

Obowiązek zgłoszenia, o którym nie można zapomnieć! Kary mogą być ogromne

kierowca klamka samochód

Podaj dalej

Obowiązek zgłoszenia do odpowiednich służb podczas przejazdu przez granicę został określony w przepisach ustawy prawo dewizowe z dnia 27 lipca 2002 roku. Dotyczy on osób, które wyjeżdżają lub wjeżdżają przez granice państw Unii Europejskiej oraz chcą przewieźć środki pieniężne o wartości 10 tysięcy euro, lub więcej.

Obowiązek zgłoszenia

obowiązek służby

W przepisach określono, że jeśli ktoś zamierza przekroczyć granicę, przewożąc także środki pieniężne o wartości przynajmniej 10 000 euro, powinien taki zamiar zgłosić w formie pisemnej deklaracji, ale także na żądanie przedstawić opisywane środki odpowiednim organom, jakimi w Polsce są Straż Graniczna i Służba Celno-Skarbowa. Taka kontrola przebiega w trybie i na zasadach, opisanych w przepisach o kontroli granicznej oraz o kontroli celnej.

Wzór wspomnianej deklaracji określono w przepisach rozporządzenia Komisji Unii Europejskiej. Jako potwierdzenia takiego transportu, służby celne lub granicznej wykonują pieczęć oraz podpis danego funkcjonariusza odpowiedniej służby.

Co to są środki pieniężne

obowiązek pieniądze

Zgodnie z art. 2 rozporządzenia Unii Europejskiej  2018/1672 środki, jakie należy zgłosić oznaczają natomiast:

  • gotówkę, która znajduje się w obiegu lub znajdowała się w obiegu, ale istnieje możliwość jej wymiany na aktualny pieniądz
  • papiery zbywalne na okaziciela, czyli środki, które uprawniają do żądania danej kwoty po okazaniu, bez konieczności weryfikowania tożsamości lub uprawnień. (przykładowo czeki, czeki podróżne, weksle)
  • towary o wysokim stosunku wartości do objętości, które w łatwy sposób można wymienić na gotówkę
  • karty przedpłacone (niespersonalizowane), na których mogą być przechowywane środki, jeśli nie są powiązane z konkretnym rachunkiem bankowym

Kto nie musi zgłaszać?

obowiązek flaga

Istnieje także zwolnienie od obowiązku zgłoszenia takiego transportu przez granicę. Wynika ono z przepisów rozporządzenia w sprawie ogólnych zezwoleń dewizowych Ministra Finansów z dnia 20 kwietnia 2009 roku. Zgodnie z wytycznymi obowiązek nie dotyczy rezydentów i nierezydentów przekraczających granicę z innymi państwami obszaru Schengen.

Za brak zgłoszenia w przypadku, gdy zaistnieje taki obowiązek, określono natomiast odpowiednie kary. Wynikają one z faktu, że następuje wówczas wykroczenie skarbowe. Podczas wyjaśniania okoliczności danej sprawy, wszystkie środki zostają skonfiskowane. Jeśli ktoś mimo wszystko zdecyduje się na taki rodzaj nielegalnego transportu pieniędzy, może liczyć na ogromną grzywnę. Określono, że może ona wynosić nawet 50% transportowanych środków. Jeśli zatem wybieramy się w podróż, warto zweryfikować obowiązujące nas prawa, aby nie narazić się na niepotrzebne problemy.

Sprawdź także

Wnioski tylko do końca grudnia! 3010 złotych od ZUS

Tanio jest teraz. Ceny od przyszłego roku wstrząsną wszystkimi

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News