Obowiązek od 1 grudnia! Kary mają sięgnąć 20 tysięcy złotych!

Obowiązek od 1 grudnia! Kary mają sięgnąć 20 tysięcy złotych!

słup energetyczny obowiązek

Podaj dalej

Obowiązek ma dotyczyć oszczędzania prądu. W ustawie określono wytyczne oraz jednostki, które objęte będą redukcją zużycia.

Ustawa przyjęta

prąd blackout przerwy w dostawie prądu
fot. pixabay

Niedawno Sejm zdecydował w kwestii przyjęcia ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej. Wspomnianą ustawę 14 października 2022 roku podpisał Prezydent. Wraz z nią określono przepisy dotyczące, chociażby dodatku elektrycznego, cen energii elektrycznej, czy też obowiązek zmniejszenia zużycia energii elektrycznej. Podjęte kwestie mają przynajmniej częściowo zapobiec kryzysowi energetycznemu z jakim zaczyna mierzyć się wiele państw.

Obowiązek dla samorządów

obowiązek most

Zgodnie z rozdziałem 5 wspomnianej ustawy, sektor finansów publicznych otrzymał nowy obowiązek. Oznacza on kierowników jednostek sektora finansów publicznych do podjęcia działań w celu zmniejszenia zużycia energii. Realizacja ma przynieść 10-procentowy spadek zużycia poprzez wpływ na użytkowane budynki, urządzenia techniczne, instalacje i pojazdy. Termin przewidziany na ten cel to od 1 grudnia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku. Ten okres ma być porównywany ze średnią uzyskaną w latach 2018-2019.

Redukcja zużycia może zatem wiązać się, chociażby z:

  • wymianą lub modernizacją oświetlenia na energooszczędne
  • wyłączeniem części oświetlenia (przykładem są iluminacje, chociażby mostów, które od pewnego czasu pozostają wyłączone w niektórych miastach)
  • usprawnienie systemów dotyczących zarządzania energią

Jeden miesiąc stanowi jednak tylko wprowadzenie do podejmowanych zmian. W dalszej części ustawy określono, że w przyszłym roku, ogólne zużycie również powinno zostać zmniejszone o 10% w stosunku do bieżącego roku. Założono także, że jednostki sektora finansów publicznych będą miały czas do 31 marca roku następującego na złożenie odpowiednich raportów co do osiągniętych rezultatów. Oczywiście zmiany mające wpłynąć na redukcję zużycia energii nie dotyczą elementów dotyczących obronności państwa, infrastruktury krytycznej oraz urządzeń odpowiadających za nieprzerwane funkcjonowanie jednostek.

W rozdziale 6 określono natomiast kary finansowe dla jednostek sektora, które nie zrealizują takich obowiązków. Dla opisywanego przypadku stwierdzono, że kara może wynieść nawet 20 000 złotych.

Sprawdź także

Wzrost opłat największy od 25 lat!

Prawo jazdy kat. B rok po zmianach. Kierowcy nadal nie znają swojego nowego uprawnienia

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News