Obowiązek, który musi znać każdy. Kara? Nawet 3 lata więzienia

Obowiązek, który musi znać każdy. Kara? Nawet 3 lata więzienia

Obowiązek, który musi znać każdy. Kara? Nawet 3 lata więzienia

Podaj dalej

Obowiązek jest słowem dość popularnym. Jako obywatele mamy w końcu swoje prawa i obowiązki. Tę kwestię należy jednak koniecznie znać, żeby uchronić się zarówno przed własnym sumieniem, jak i poważną odpowiedzialnością karną. Niestety, ale tego zobowiązania nie można przewidzieć, co sprawia, że musimy być zawsze gotowi do pomocy.

Obowiązek udzielenia pomocy

obowiązek kajdanki

W trakcie edukacji, zarówno tej szkolnej, jak i chociażby kursu prawa jazdy, wielokrotnie mamy okazję, aby poznać sposoby udzielania pierwszej pomocy. Niestety mimo teoretycznej znajomości metod, zdarzają się przypadki, w których stres i strach paraliżuje świadków zdarzenia. Znaczna część takich biernych obserwatorów po prostu boi się o dodatkowe wyrządzenie szkody takiej osobie. Warto zatem przypomnieć jaki obowiązek ciąży na nas w nieszczęśliwej sytuacji. Pierwszą kwestią jest niezwłoczne zawiadomienie służb. W dużym skrócie jest to wykonanie połączenia telefonicznego pod numerem 112 lub 999 oraz udzielenie odpowiednich informacji odnośnie zdarzenia. Jeśli jesteśmy w stanie samodzielnie podjąć próbę pomocy, powinniśmy także dołożyć wszelkich starań, aby zabezpieczyć poszkodowanego.

Na początku należy ocenić czy poszkodowany jest przytomny. Jeśli okaże się, że nie, dla dalszych czynności będzie konieczna znajomość podstaw pierwszej pomocy, która składają się z 3 elementów

  • A (Airway)-sprawdzenie drożności dróg oddechowych oraz ewentualne ich udrożnienie
  • B (Breathing)-sprawdzenie czy poszkodowany oddycha, jeśli nie to podejmujemy resuscytację
  • C (Circulation)-sprawdzenie czy wyczuwalne jest tętno, jeśli nie rozpoczynamy masaż serca

Konsekwencje w przypadku nieudzielenia pomocy

młotek obowiązek

 

Regulacja, która stanowi podstawę wobec poruszanego tematu to Kodeks karny, a dokładniej artykuł 162, który brzmi:

„Art.  162.  [Nieudzielenie pomocy]
§  1. Kto człowiekowi znajdującemu się w położeniu grożącym bezpośrednim niebezpieczeństwem utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu nie udziela pomocy, mogąc jej udzielić bez narażenia siebie lub innej osoby na niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
§  2. Nie popełnia przestępstwa, kto nie udziela pomocy, do której jest konieczne poddanie się zabiegowi lekarskiemu albo w warunkach, w których możliwa jest niezwłoczna pomoc ze strony instytucji lub osoby do tego powołanej.”

Pomóc czy nie-ważna decyzja

wypadek samochód obowiązek

Bardzo ważną kwestią jest również rozgraniczenie podjęcia nawet nieudolnej próby pomocy od kompletnego zaniechania. W przypadku, gdy mimo naszych wysiłków nie uda się uratować danej osoby, bez zmian pozostanie kwestia określająca nas jako spełniających obowiązek poprzez podjęcie próby. W przypadku, gdy nie podejmiemy żadnego działania, przejdziemy obok obojętnie, sprawa może dla nas wyglądać znacznie gorzej.
Ogólny wniosek w przypadku zaniechania pomocy jest prosty. Odpowiedzialność karna za brak pomocy wobec potrzebującego, może wiązać się nawet z karą więzienia. Oczywiście przewidziano także przypadki, w których taki obowiązek nie jest aktywny. Mowa tutaj o narażeniu własnego bezpieczeństwa. Jeśli zatem musielibyśmy ryzykować własnym zdrowiem lub życiem, nie powinniśmy być zobowiązani do niesienia pomocy. Innymi okolicznościami jest także opisana w przepisie obecność odpowiednich służb lub po prostu tak skomplikowana pomoc, do której nie jesteśmy zdolni.

Sprawdź także 

Obowiązkowy przegląd techniczny trzeba wykonać do 30 listopada

Dziecko w samochodzie. Jeden szczegół to nawet 300 zł mandatu

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News