Nowy dodatek już obowiązuje. Zachęca do dłuższej pracy?

Nowy dodatek już obowiązuje. Zachęca do dłuższej pracy?

pieniądze nowy dodatek

Podaj dalej

Nowy dodatek zaczął obowiązywać 1 marca w ramach przepisów ustawy z dnia 26 stycznia 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę. Stanowi on swojego rodzaju zachętę do pozostania w zawodzie, szczególnie w sytuacji, gdy dana osoba będzie mogła znacznie wcześniej przejść na emeryturę.

Nowy dodatek

pieniądze nowy dodatek
fot. pixabay

Zgodnie z przepisami ustawy nowy dodatek obejmie żołnierzy, a także szeroką grupę funkcjonariuszy, których staż służby przekroczy 15 lat. Takimi środkami zostaną objęci funkcjonariusze:

 • Policji
 • Straży Granicznej
 • Państwowej Straży Pożarnej
 • Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • Agencji Wywiadu
 • Centralnego Biura Antykorupcyjnego
 • Służby Kontrwywiadu Wojskowego
 • Służby Wywiadu Wojskowego
 • Służby Więziennej
 • Krajowej Administracji Skarbowej
 • Służby Ochrony Państwa
 • Straży Marszałkowskiej
 • oraz zawodowi żołnierze.

W ramach zapisów ustawy zmiana będzie oznaczała dodatek w postaci 5 procent wynagrodzenia po 15 latach służby oraz 1 procent po każdym kolejnym roku. Proces ten może natomiast trwać aż do momentu osiągnięcia 25 lat służby.

Zgodnie z ustawą rozszerzono także zakres innego dodatku. Mowa tutaj o osobnym świadczeniu motywacyjnym, które przysługuje po 25 latach służby.

Służba to wyzwanie

żołnierz wojsko armia
fot. pixabay

Obecny rynek pracy obejmuje i w zasadzie oferuje bardzo szeroki zakres możliwości w kwestii wyboru zawodu. Część z nich można określić właśnie jako działanie w służbach mundurowych.

Mimo wszystko należy przyjąć, że praca w części zawodów związanych z opisywaną kwestią wiąże się bardzo często ze znacznie większym niebezpieczeństwem niż standardowe zatrudnienie. Strefa budżetowa od dłuższego czasu niestety także nie cieszy się uznaniem pod względem finansowym. Trudno jest zatem dziwić się krokom podejmowanym w kierunku poprawy tej sytuacji. Emerytura, która jest możliwa po relatywnie krótkim okresie pracy, zapewne często skłaniała do wczesnego zakończenia służby. Aktualnie sytuacja może ulec zmianie, jednak należy przyjąć, że w znacznym stopniu to wynagrodzenie podstawowe motywuje do przedłużenia pracy w danym zawodzie. Z perspektywy społeczeństwa takie zawody są niezwykle istotne. Ten rodzaj służby nie jest łatwy, natomiast w znacznym stopniu określa poziom społecznego poczucia bezpieczeństwa. Zarówno policjanci, żołnierze, czy też pracownicy innych służb dbają o porządek oraz codzienne bezpieczeństwo. Zatem, moim zdaniem, rolą społeczeństwa jest wsparcie tak ważnych grup.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 26 stycznia 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem świadczenia za długoletnią służbę

Sprawdź także

Samochody w miastach? Niedługo mogą po prostu zniknąć

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News