Nowy dodatek dla gospodarstw domowych! Wnioski o nawet 1500 złotych już od 1 grudnia

Nowy dodatek dla gospodarstw domowych! Wnioski o nawet 1500 złotych już od 1 grudnia

kalendarz nowy dodatek

Podaj dalej

Nowy dodatek został ustanowiony w ustawie z 7 października 2022 roku „o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej” wprowadziła nowy dodatek. Kolejna forma wsparcia ma charakter jednorazowego świadczenia. Taki dodatek w perspektywie wysokich cen energii jest ważnym elementem socjalnego i energetycznego poczucia bezpieczeństwa.

nowy dodatek pieniądze

Dla kogo przewidziano nowy dodatek?

słup nowy dodatek

Zapewnione przez ustawę dofinansowanie przysługuje gospodarstwom domowym, które jako główne źródło ogrzewania wykorzystują urządzenia zasilane energią elektryczną. Wraz z ustaleniem dopłat wyznaczono także zasady, które należy spełnić. Najważniejszą kwestią jest zgłoszenie naszego źródła ciepła w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków.

W kwestii wysokości dopłat określone zostały dwie wartości, które będą rozpatrywane na podstawie zużycia prądu z 2021 roku. W przypadku, gdy odbiorca zużył do 5000 kWh energii, będzie mógł uzyskać w ramach wsparcia 1000 złotych. Można będzie natomiast liczyć na kwotę wynoszącą 1500 złotych, jeśli przekroczymy wartość zużycia na poziomie 5000 kWh.

Zgodnie z artykułem 30 pkt. 5 ustawy. Dodatkowe środki na rzecz dodatku elektrycznego będą wypłacane najpóźniej w terminie 31 marca 2023 roku.

Najważniejsze terminy

kalendarz nowy dodatek

W kwestii naboru wniosków rozpocznie się on już 1 grudnia 2022 roku. Będzie on trwał natomiast aż do 1 lutego 2023 roku. Jeśli chodzi o samo składanie dokumentów, można to zrobić na kilka sposobów. Pierwszym jest osobiste lub pocztowe dostarczenie wniosku do właściwego urzędu gminy, lub miasta. Drugi natomiast zakłada posiadanie profilu e-PUAP, przez który także można wnioskować o dodatek. Świadczenie jest wprawdzie jednorazowe, ale mimo wszystko jest to realne wsparcie finansowe.

Wspomnieć należy także o zapowiedzianych kontrolach. W związku z tym, że jest to program oparty na świadczeniu socjalnym, odpowiednie służby mają możliwość weryfikacja zgodności stanu faktycznego z oświadczeniem złożonym w deklaracji CEEB. Organy będą mogły przeprowadzać kontrolę za pomocą wywiadu środowiskowego. Analogicznie do innych rodzajów kontroli, w przypadku, gdy odmówimy udzielenia odpowiedzi kontrolerom, lub złożyliśmy fałszywe oświadczenie, musimy spodziewać się odmownej decyzji w kwestii przyznania dodatkowych pieniędzy.

Sprawdź także

Parkowanie samochodu w mieście? Nawet 1000 złotych mandatu!

Kierowcy muszą wymienić dokument do 31 grudnia! Wysokie kary!

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News