Nowe stawki zwrotów dla kierowców! Na ile pieniędzy można liczyć?

Nowe stawki zwrotów dla kierowców! Na ile pieniędzy można liczyć?

kierowcy samochód parking garaż opłaty podatku

Podaj dalej

Stawki wynagrodzenia w kwestii kilometrówki już od wielu lat nie były zmieniane.

Kilometrówka jako określenie zwrotów poniesionych kosztów

pieniądze stawki kilometrówka

W świetle przepisów popularna kilometrówka to nic innego jak zwrócenie przez pracodawcę rzeczywistych kosztów poniesionych przez pracownika. Koszty jakie mamy na myśli w tym przypadku to przejechanie w celach służbowych jednego kilometra pojazdem, którego właścicielem nie jest pracodawca.

Globalny wzrost cen na rynku motoryzacyjnym skłonił rządzących do podniesienia stawek popularnej kilometrówki. Znacznie droższe paliwa oraz serwisowanie pojazdów z pewnością od dłuższego czasu skłaniały do myślenia, że taka podwyżka powinna mieć miejsce.

Określenie zwrotów w rozporządzeniu

Obecne rozporządzenie Ministra Infrastruktury obowiązuje od 25 marca 2002 roku. Było ono zmieniane kilkukrotnie, jednak sama kwestia kilometrówki uległa zmianie po raz ostatni w 2007 roku.

Obowiązujące rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania prywatnych samochodów osobowych, motocykli oraz motorowerów używanych do celów służbowych

Stawki kilometrówki

limit prędkości do 30 km

Projekt nowelizacji rozporządzenia Ministra Infrastruktury obejmuje zmiany w kwestii najwyższej stawki zwrotu za każdy przejechany kilometr. Aktualne oraz nowe stawki prezentują się następująco:

Aktualne stawki kilometrówki

 • 0,2302 zł w przypadku motocykla
 • 0,1382 zł w przypadku motoroweru
 • 0,5214 zł w przypadku samochodu osobowego z silnikiem o pojemności do 900 cm3
 • 0,8358 zł w przypadku samochodu osobowego z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3

Nowe stawki kilometrówki

 • 0,69 zł w przypadku motocykla
 • 0,42 zł w przypadku motoroweru
 • 0,89 zł w przypadku samochodu osobowego z silnikiem o pojemności do 900 cm3
 • 1.038 zł w przypadku samochodu osobowego z silnikiem o pojemności powyżej 900 cm3

Rozporządzenie swoim zakresem obejmuje także limit kilometrów przysługujący takiemu zwrotowi. Limit ten określa, że pracownik nie może przekroczyć odpowiednio:

 • przy zatrudnieniu w gminie lub mieście do 100 tys. mieszkańców-300 kilometrów
 • przy zatrudnieniu w gminie lub mieście od 100 tys. do 500 tys. mieszkańców-
 • przy zatrudnieniu w gminie lub mieście powyżej 500 tys. mieszkańców

Nieco dziwna wydaje się jednak proporcja w jakiej zaplanowano zmiany. Wzrost kwoty o ponad 100% dla motocykli, w porównaniu do niecałych 25% dla najliczniejszej grupy samochodów (z silnikami o pojemności wyższej niż 900 cm3 ) wydaje się nieco niesprawiedliwy. Niestety oczywistym jest fakt, że nawet podniesiona kwota często nie będzie wystarczała na pokrycie realnych kosztów za używanie w celach służbowych prywatnych pojazdów.

Sprawdź także

Miesięczna wypłata stracona w kilka sekund? Bardzo prosty przepis

Nowy bon w wysokości 2500 złotych dla każdego?

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News