Nowe przepisy dla kierowców! Przewidziano nawet karę więzienia!

Nowe przepisy dla kierowców! Przewidziano nawet karę więzienia!

przepisy nowe prawo

Podaj dalej

Nowe przepisy wejdą w życie już za kilka dni. 2 grudnia ubiegłego roku Prezydent podpisał nowelizację Kodeksu karnego. Nowelizacja wprowadzi znaczną ilość zmian, z którymi zdecydowanie lepiej się zapoznać. Zmiany zaostrzają zasady, szczególnie dotyczące cięższych przestępstw. Niektóre z nich dotyczą także kierowców.

Nowe przepisy Kodeksu karnego

przepisy nowe prawo

Wydłużono chociażby okres przedawnienia zabójstwa z 30 do 40 lat, czy też rozszerzono katalog przestępstw. Przykładem w tej kwestii może być przyjęcie zlecenia zabójstwa. Z perspektywy kierowców doszło do zmian, które niedawno weszły lub niedługo wejdą w życie. Wśród nich można zaliczyć chociażby artykuł 178a oraz 306c.

Już od 13 grudnia w życie weszły przepisy, które umożliwiły konfiskatę samochodów.

Art. 178a

„§ 5. Sąd orzeka przepadek, o którym mowa w art. 44b, w razie popełnienia przestępstwa określonego w § 1 lub 4, chyba że zawartość alkoholu w organizmie sprawcy przestępstwa określonego w § 1 była niższa niż 1,5 promila we krwi lub 0,75 mg/dm3 w wydychanym powietrzu albo nie prowadziła do takiego stężenia. Sąd może odstąpić od orzeczenia przepadku, jeżeli zachodzi wyjątkowy wypadek, uzasadniony szczególnymi okolicznościami.”

Zgodnie z tymi przepisami kierowcy muszą wiedzieć jedno. Jeśli zawartość alkoholu przekroczy we krwi 1,5 promila lub w wydychanym powietrzu 0,75/dm3 po prostu stracą oni auto. Jedynie w wyjątkowych okolicznościach, w których kierowca (bez popełnienia przestępstwa) zdecyduje się wsiąść za kierownicę, sąd będzie mógł odstąpić od takiego orzeczenia.

Nowy przepis już od 14 marca

pixabay

Kolejną kluczową datą w tym przypadku będzie 14 marca 2023 roku. To właśnie wtedy zacznie obowiązywać niżej opisany przepis. Pochodzi on z ustawy z dnia 7 lipca 2022 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw.

Art. 306c.

„§ 1. Kto dokonuje zaboru tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego, umożliwiającej dopuszczenie tego pojazdu do ruchu na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej, albo w celu użycia za autentyczną tablicę rejestracyjną pojazdu mechanicznego podrabia lub przerabia, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto używa tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego nieprzypisanej do pojazdu, na którym ją umieszczono, albo używa jako autentycznej podrobionej lub przerobionej tablicy rejestracyjnej pojazdu mechanicznego.”

Można zatem jasno wywnioskować, że nowe kary za umieszczenie na pojeździe tablicy rejestracyjnej zdobytej z innego miejsca niż legalne źródło lub takiej, która pochodzi z innego pojazdu, będą bardzo surowe. Tym razem zdecydowano jednak, że kara nie będzie miała postaci grzywny finansowej. Jak możemy przeczytać w przytoczonym przepisie, zdecydowano, że w zależności od okoliczności, sąd będzie miał konkretne widełki określające karę. Będzie mógł orzec od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności. Jak można wywnioskować z paragrafu drugiego, wystarczy założyć taką tablicę, nawet bez jakiegokolwiek wykroczenia, czy też przestępstwa, żeby zostać ukaranym.

Sprawdź także

Prawo jazdy dla każdego? Niestety nie do końca

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News