Każdy kierowca musi to zrobić! Mandaty są wysokie!

Każdy kierowca musi to zrobić! Mandaty są wysokie!

kierowca

Podaj dalej

Kierowca poruszający się po drogach publicznych musi szczególnie dbać o ten dokument. Jazda pojazdem to odpowiedzialna kwestia.

Kierowca i dokumenty

kierowca kluczyki dokumenty

Zarówno kierowca jak i jego pojazd muszą mieć odpowiednie uprawnienia, żeby legalnie poruszać się po drogach publicznych. Za uprawnienie kierowcy odpowiada prawo jazdy, które jest opatrzone datą ważności. Za uprawnienie pojazdu odpowiada natomiast w głównej mierze dowodów rejestracyjny. Właśnie w kwestii tego dokumentu konieczna jest pamięć o obowiązku dokonania przeglądu technicznego w odpowiednim czasie. Aby uzyskać przedłużenie badań technicznych, należy udać się na stację kontroli pojazdów, na której diagnosta sprawdzi nasz pojazd. Weryfikacją objęte są miedzy innymi światła, stan układu hamulcowego oraz kierowniczego, a także ogólny stan nadwozia i zawieszenia. Aktualne przepisy wprowadziły też nowe obowiązki dla diagnostów. Co ciekawe, istnieją teraz zapisy, zgodnie z którymi konieczne jest wykonanie dokumentacji fotograficznej oraz weryfikacja zgodności danych z dowodu ze stanem rzeczywistym.

Obowiązki i mandaty

kierowca policja

Ponieważ okresowy przegląd pojazdu jest obowiązkiem ustawowym, wszyscy kierowcy, za niedokonanie obowiązku mogą spodziewać się dużej kary. W ubiegłym roku za poruszanie się pojazdem bez ważnego przeglądu można było otrzymać 500 złotych mandatu. Obecnie stawka ta wzrosła i to znacznie. Zgodnie z Kodeksem Wykroczeń, dokładnie artykułem 94:

„Kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu prowadzi pojazd mechaniczny, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności, albo grzywny nie niższej niż 1500 złotych.”

Jak można zatem wywnioskować, minimalna kara wyniesie 1500 złotych, zatem warto sprawdzić i zapisać datę wygaśnięcia przeglądu. Możemy jednak otrzymać znacznie poważniejszą karę jeśli sprawa trafi do sądu. Jeśli kierowca odmówi przyjęcia mandatu podczas kontroli policyjnej, grzywna nakładana przez sąd może sięgnąć 30 000 złotych. Wnioski płynące z opisywanej kwestii są proste. Warto dbać o dobry stan techniczny pojazdu oraz pilnować terminu badań technicznych. W innym przypadku, każdy kierowca musi liczyć się z poważnymi konsekwencjami.

Sprawdź także

Kontrola w innej formie. Nie trzeba przekroczyć prędkości, żeby dostać mandat.

PGG ostrzega! Wszyscy chętni na zakup węgla muszą uważać!

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News