Bardzo popularny błąd kierowców! Zrobiłeś tak? Możesz liczyć na mandat i punkty!

Bardzo popularny błąd kierowców! Zrobiłeś tak? Możesz liczyć na mandat i punkty!

Bardzo popularny błąd kierowców! Zrobiłeś tak? Możesz liczyć na mandat i punkty!

Podaj dalej

17 września obowiązywać zaczął nowy taryfikator mandatów i punktów karnych za wykroczenia drogowe. Wysokość  przyznawanych punktów za jedno wykroczenie wzrosła z 10 do  15 punktów. W perspektywie limitu, który wynosi 24 punkty, obawa przed utratą prawa jazdy stała się o wiele poważniejsza.

Za co można otrzymać 15 punktów karnych?

mandat-kierowca-taryfikator

Maksymalna ilość punktów może zostać przyznana wprawdzie tylko za szczególne przewinienia, jednak wśród nich znajdują się wykroczenia, które nietrudno popełnić.

  • nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu
  • kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości
  • wjazd na przejazd kolejowy w trakcie zamykania zapór
  • przekroczenie dozwolonej prędkości o 70 km/h (również na autostradzie)
  • niezastosowanie się do sygnałów świetlnych
  • niezastosowanie się do poleceń uprawnionego do kierowania ruchem

Warunkowy skręt? Tak, ale pod jednym warunkiem

W przypadku, który chcemy dzisiaj poruszyć, zmianom uległ taryfikator za nie stosowanie się do sygnalizacji. Mówiąc o warunkowym skręcie, mamy na myśli sygnalizator z sygnałem czerwonym oraz zieloną strzałką. Aktualnie za nieprawidłowy przejazd grozi nowa kara. W obecnym taryfikatorze za nie zatrzymanie się przed sygnalizatorem warunkowego skrętu otrzymamy 6 punktów karnych.

Zachowanie kierowców? Różne…

zielona strzałka sygnalizacja
fot. freepiik

Bardzo popularnym zachowaniem wśród kierowców w opisywanym przypadku jest przejazd za sygnalizator praktycznie bez zmniejszenia prędkości. Istotą problemu jest fakt, że gdy uruchomiona zostaje strzałka warunkowego skrętu, w znacznej ilości przypadków piesi na pasach mają światło zielone. Nowy zapis ma za zadanie wzmóc uwagę kierowców nawet przed przejściami, na których występuje sygnalizacja. Jeśli nie zatrzymamy się przed strzałką warunkowego skrętu, możemy otrzymać 100 złotych mandatu. W przypadku gdy strzałka zgaśnie, a kierowca zdecyduje się przejechać za sygnalizator, może spodziewać się 500 złotych kary.

Taryfikator zaboli bardziej

Kolejną kwestią, która na pewno przysporzy problemów wielu kierowcom, jest wykluczenie możliwości redukcji uzyskanych punktów oraz wydłużenie czasu ich wyzerowania z jednego do dwóch lat. Poza tym, zerowanie punktów nie będzie liczone od dnia popełnienia wykroczenia, tylko od zaksięgowania wpłaty.

Sprawdź też inne 

Lekceważysz te znaki? Od teraz lepiej być czujnym!

PILNE: 27 września zmiana w przepisach! Kierowcy będą musieli zwrócić na to uwagę

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News