Artykuł 4 NATO. O czym mówi i czy mamy się czego obawiać?

Artykuł 4 NATO. O czym mówi i czy mamy się czego obawiać?

nato artykuł

Podaj dalej

Artykuł 4 Traktatu Północnoatlantyckiego na szczęście nie jest popularną kwestią, jednak obecnie warto zainteresować się jego znaczeniem.

Napięta sytuacja

nato artykuł rakieta

We wtorkowe popołudnie doszło do tragedii, w którą ciężko uwierzyć. W wyniku uderzenia rakiety w Przewodowie znajdującym się blisko Ukraińskiej granicy w województwie lubelskim, zginęły dwie osoby. W rządzie doszło do pilnego zwołania Rady Bezpieczeństwa Narodowego, a Szef Biura Bezpieczeństwa Narodowego zapowiadał weryfikację wydarzenia i związanego artykułu 4 Traktatu Północnoatlantyckiego. Podniesiono także stopień gotowości jednostek wojskowych. Obserwowana sytuacja zależy w dużej mierze od kolejnych ekspertyz. Nocny komunikat MSZ określił pocisk jako produkcji rosyjskiej, zatem możemy spodziewać się zdecydowanych działań Sojuszu.

Artykuł 4 Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego

nato artykuł

W brzmieniu dosłownym wygląda on następująco:

„Strony będą się wspólnie konsultowały, ilekroć, zdaniem którejkolwiek
z nich, zagrożone będą integralność terytorialna, niezależność polityczna
lub bezpieczeństwo którejkolwiek ze Stron”.

Oznacza on zatem, jak możemy wyczytać wprost z jego brzmienia intensywną komunikację członków NATO oraz wspólne konsultacje dotyczące dalszych kroków. Jeśli, spełnione zostaną przesłanki do zastosowania tego artykułu, na co wiele wskazuje, możemy oczekiwać na komunikaty ze strony sojuszu na temat kolejnych decyzji.

Warty wspomnienia jest także fakt, że artykuł 4 został już wykorzystany przez Polskę w nieodległej przeszłości. Miało to miejsce w 2014 roku, kiedy to Rosja podjęła działania na Ukrainie.

Podjęto także kwestię artykułu 5 wspomnianego traktatu, który brzmi:

„Strony zgadzają się, że zbrojna napaść na jedną lub więcej z nich w Europie lub Ameryce Północnej będzie uznana za napaść przeciwko nim wszystkim i dlatego zgadzają się, że jeżeli taka zbrojna napaść nastąpi, to każda z nich, w ramach wykonywania prawa do indywidualnej lub zbiorowej samoobrony, uznanego na mocy artykułu 51 Karty Narodów Zjednoczonych, udzieli pomocy Stronie lub Stronom napadniętym, podejmując niezwłocznie, samodzielnie jak i w porozumieniu z innymi stronami, działania, jakie uzna za konieczne, łącznie z użyciem siły zbrojnej, w celu przywrócenia i utrzymania bezpieczeństwa obszaru północnoatlantyckiego….”

Ten artykuł wprowadza już znacznie więcej niż jego poprzednik. Możemy znaleźć w nim informacje o obowiązku udzielenia pomocy zagrożonemu państwu. NATO jest w końcu organizacją polityczno-wojskową. Należy się zatem spodziewać, że niebawem dojdzie do znacznej intensyfikacji w zakresie współpracy militarnej państw członkowskich.

Sprawdź także

Pieszy z nowymi przepisami! Wiele osób wciąż ich nie zna, a kary są wysokie

Prawo jazdy wyrobione bardzo szybko, ale za 30 tysięcy złotych?

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News