Zebrała się rada UE ds. energii. Zdecydowany głos Polski za obniżeniem cen gazu i energii

Zebrała się rada UE ds. energii. Zdecydowany głos Polski za obniżeniem cen gazu i energii

problem chiny transport produkcja prąd energia

Podaj dalej

„Dziś kluczowa jest kwestia obniżenia ceny na gaz. Tu nie ma pola do dyskusji, czy interpretacji” – mówiła minister klimatu i środowiska Anna Moskwa podczas posiedzenia Rady UE ds. Energii, które odbyło się 24 listopada 2022 r. w Brukseli. W obradach wziął udział również wiceminister Adam Guibourgé-Czetwertyński.

Polska za obniżeniem cen

Unijni ministrowie odpowiedzialni za energię po raz kolejny spotkali się w Brukseli, by ustalić tzw. price cap na gaz. Projektowany mechanizm polegający na określeniu maksymalnych rynkowych cen za gaz ma zmniejszyć obciążenia dla obywateli UE i przedsiębiorstw działających na jej terenie oraz zapobiegać spekulacjom. Nieuzasadniona agresja rosyjska na Ukrainę doprowadziła do bezprecedensowego wzrostu cen gazu ziemnego, a kontynuowane rosyjskie ataki na infrastrukturę krytyczną mogą mieć dalsze poważne konsekwencje dla europejskiego rynku gazu ziemnego i energii elektrycznej.

Zarówno Polska jak i większość państw członkowskich domaga się tego, aby przyjmowane propozycje legislacyjne prowadziły do obniżki cen energii.

– Dokument w zaproponowanym dwa dni temu kształcie nie rozwiązuje problemu. Polska oczekuje zdecydowanych działań o charakterze legislacyjnym, dotyczących wprowadzenia gas price cap na akceptowalnym dla odbiorców końcowych poziomie – mówiła minister Anna Moskwa podczas posiedzenia Rady.

Rada uzgodniła, że do czasu uzgodnienia propozycji legislacyjnej w sprawie mechanizmu korekty rynkowej (limit cen gazu) wstrzymane zostaną dalsze głosowania. Zarówno Polska jak i większość państw członkowskich nie zgadza się na akceptowanie żadnych kolejnych aktów prawnych dopóki nie będziemy mieć porozumienia w sprawie pułapu cenowego na gaz.

– Jedynie kiedy osiągniemy kompromis w tej sprawie, możemy wrócić do decyzji o innych rozporządzeniach – wskazała minister klimatu i środowiska.

polski rząd prąd energia samochód elektryczny elektryk
Pixabay

Polska gotowa do aktywnego działania w sprawie niskich cen energii

Szefowa resortu klimatu i środowiska podkreśliła również gotowość Polski do dalszych prac.

– Po miesiącach rozmów i wielu pisemnych propozycjach, dziś oczekiwaliśmy konkretnych ustaleń, aby na najbliższej Radzie przedstawić gotowy dokument. Kolejny raz podkreślam – jesteśmy gotowi spotkać się w dowolnym terminie i rozmawiać do skutku. Bo tego oczekują od nas obywatele – zaznaczyła minister Moskwa.

W posiedzeniu Rady udział wziął także Minister Energii Ukrainy pan German Galushchenko, który przekazał aktualne informacje o stanie infrastruktury elektroenergetycznej Ukrainy i zaapelował o wsparcie w powstrzymaniu rosyjskiego szaleństwa.

– Dziękuję czeskiej Prezydencji za zaproszenie Ministra do zabrania głosu na dzisiejszej Radzie. Rosja nie ustaje w swoich atakach na infrastrukturę elektroenergetyczną. Polska stoi ramię w ramię z Ukrainą i apelujemy nieustannie do wszystkich krajów o pomoc w odbudowie ukraińskiego systemu elektroenergetycznego i ciepłowniczego – podkreśliła minister Anna Moskwa.

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News