Zdobyłeś prawo jazdy w ten sposób? Jeśli tak, to musisz znów mieć je przy sobie w trakcie kontroli

Zdobyłeś prawo jazdy w ten sposób? Jeśli tak, to musisz znów mieć je przy sobie w trakcie kontroli

wypadek prawo jazdy potrącenie pasy na pasach

Podaj dalej

Od 5 grudnia 2020 r. posiadacze prawa jazdy, poruszając się po Polsce, nie muszą mieć przy sobie tego dokumentu. W razie kontroli policja nie nałoży z tego powodu mandatu, ponieważ ma do dyspozycji Centralną Ewidencję Pojazdów i Kierowców. Są jednak pewne wyjątki.

Czym jest CEPiK?

CEPiK to system informatyczny, który obejmuje centralną ewidencję kierowców (CEK) oraz centralną ewidencję pojazdów (CEP). W systemie gromadzone są między innymi dane o pojazdach i ich właścicielach oraz o kierowcach.

Dzięki niemu policja w każdym momencie jest w stanie znaleźć w centralnej ewidencji kierowców m.in. dane o osobach, które posiadają uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi, osobach, którym cofnięto uprawnienia, oraz osobach nieposiadających uprawnień, które mają zakaz prowadzenia pojazdów. Wprowadzenie tego systemu poniekąd pozwoliło posiadaczom prawa jazdy zostawienie dokumentu w szufladzie. Wcześniej jego brak był karany mandatem w wysokości 50 zł.

fot. pixabay

Są wyjątki

Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 38 Prawa o ruchu drogowym, „kierujący pojazdem jest obowiązany mieć przy sobie i okazywać na żądanie uprawnionego organu wymagane dla danego rodzaju pojazdu lub kierującego: 1) dokument stwierdzający uprawnienie do kierowania pojazdem inny niż wydane w kraju prawo jazdy albo pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli kierujący nie posiada wydanego w kraju prawa jazdy albo pozwolenia na kierowanie tramwajem”.

Jako obywatele Unii Europejskiej możemy posiadać tylko jedno unijne prawo jazdy. Jeśli jednak licencję zdobyliśmy w innym kraju niż Polska, jesteśmy zobowiązani wozić je przy sobie. A to dlatego, że dane w dokumencie wydanym za granicą nie występują w Centralnej Ewidencji Kierowców.

W trakcie kontroli policjant nie jest więc w stanie niczego zweryfikować. Mandat może być spory, ponieważ taka osoba traktowana będzie jako nieposiadająca uprawnień do prowadzenia samochodu. Taryfikator przewiduje zatem grzywnę w wysokości 1500 zł, którą sąd może podwyższyć do nawet 30 000 zł.

W tym miejscu należy dodać, że osoby posiadające zagraniczne prawa jazdy, zdobyte w krajach należących do Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub będących członkami Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), nie mają obowiązku wymiany dokumentów na polskie odpowiedniki. Wszyscy inni muszą natomiast tego dokonać tylko wtedy, kiedy ich stały lub czasowy pobyt w naszym kraju przekroczy 6 miesięcy.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News