Wsparcie od rządu w postaci dodatku mieszkaniowego. Wiemy, kto może dostać taki dodatek i jak go uzyskać

Wsparcie od rządu w postaci dodatku mieszkaniowego. Wiemy, kto może dostać taki dodatek i jak go uzyskać

dopłaty termo

Podaj dalej

Masz kłopoty finansowe i przez to masz problem z opłacaniem mieszkania? Polski rząd proponuje wsparcie w postaci dodatku mieszkaniowego. Wiemy, kto może dostać taki dodatek i jak go uzyskać.

Kto może uzyskać dodatek mieszkaniowy

Otrzymasz dodatek mieszkaniowy, jeśli spełnisz WSZYSTKIE poniższe warunki:

 • masz prawo do mieszkania albo domu jednorodzinnego, czyli:
 • jesteś jego właścicielem,
 • masz spółdzielcze własnościowe lub spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu,
 • wynajmujesz albo podnajmujesz je na umowę,
 • czekasz na mieszkanie zamienne albo socjalne – jeśli masz orzeczenie sądu, że przysługuje ci taki lokal,
  twój średni miesięczny dochód z 3 miesięcy przed złożeniem wniosku jest równy albo niższy niż 1550,24 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym (czyli 30% przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej – sprawdź wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w serwisie GUS). Jeśli twój dochód jest wyższy – dostaniesz dofinansowanie, ale pomniejszone o kwotę nadwyżki. Na przykład twój średni dochód z ostatnich 3 miesięcy to 1650,24 zł na jedną osobę w gospodarstwie domowym. Przekraczasz więc 1550,24 zł o 100 zł, bo 1650,24 zł − 1550,24 zł = 100 zł. Urzędnik w gminie obliczył, że dodatek wyniesie dla ciebie 190 zł. Ta kwota będzie jednak pomniejszona o kwotę nadwyżki. Ostatecznie dostaniesz więc 90 zł, bo 190,00 zł − 100 zł = 90 zł.

Rada gminy może podwyższyć średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego, który uprawnia do uzyskania dodatku mieszkaniowego. Dowiedz się w swoim urzędzie gminy albo miasta, czy jest taka uchwała.

 • powierzchnia twojego mieszkania albo domu jest równa albo niższa niż 58,5 m2. Jeśli powierzchnia mieszkania lub domu jest większa, ale nie przekracza 67,5 m2 — otrzymasz dodatek mieszkaniowy pod warunkiem, że powierzchnia wszystkich pokoi i kuchni jest mniejsza niż 60% powierzchni użytkowej mieszkania albo domu.

Rada gminy może podwyższyć maksymalną dopuszczalną powierzchnię użytkową mieszkania albo domu lub maksymalny dopuszczalny stopień jej przekroczenia. Dowiedz się w swoim urzędzie gminy albo miasta, czy jest taka uchwała.

Informację o powierzchni mieszkania albo domu możesz znaleźć na przykład:

 • w akcie notarialnym,
 • w umowie najmu,
 • u zarządcy budynku.

Co musisz przygotować

 • wniosek o przyznanie dodatku mieszkaniowego – pobierz w swoim urzędzie miasta albo gminy lub ośrodku pomocy społecznej (ewentualnie ze strony internetowej tych instytucji) i wypełnij. Jeśli mieszkasz w mieszkaniu – zarządca budynku albo inna osoba, której płacisz czynsz, musi potwierdzić twój wniosek. Jeśli mieszkasz w domu jednorodzinnym – takie potwierdzenie nie jest potrzebne,
 • deklarację o dochodach wszystkich osób, które mieszkają w mieszkaniu albo w domu, z ostatnich 3 miesięcy – pobierz w swoim urzędzie miasta albo gminy lub ośrodku pomocy społecznej (ewentualnie ze strony internetowej tych instytucji) i wypełnij,
 • dokumenty, które potwierdzają powierzchnię użytkową albo oświadczenie o wielkości powierzchni użytkowej domu – jeśli jesteś właścicielem domu. W oświadczeniu podaj też łączną powierzchnię pokoi i kuchni oraz informacje o wyposażeniu technicznym domu.
 • rachunek za energię elektryczną za ostatni okres rozliczeniowy – jeśli twoje mieszkanie nie ma centralnego ogrzewania, centralnie ciepłej wody lub gazu. Jeśli masz umowę kompleksową – przygotuj jeden rachunek. Jeśli masz osobno umowę na dystrybucję i na sprzedaż – oba rachunki,
 • dokumenty, które potwierdzają wysokość wydatków, jakie poniosłeś w związku z zajmowaniem mieszkania lub domu w miesiącu poprzedzającym dzień złożenia wniosku.

Gdzie złożyć dokumenty

Zwykle dokumenty składa się w ośrodku pomocy społecznej w miejscu zamieszkania. Dokładną informację na ten temat uzyskamy w urzędzie miasta albo gminy.

Są trzy możliwości złożenia wniosku:

 • zaniesienie go do odpowiedniej instytucji,
 • wysłanie pocztą,
 • skorzystanie z pomocy pełnomocnika.

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News