Jednorazowo wypłacone zostanie 17 tys. zł dla osób, które się uczą. Wnioski można składać od 1 do 25 października

Ta wiadomość z pewnością ucieszy wszystkich ambitnych studentów. Rząd przygotował stypendia za znaczące osiągnięcia naukowe lub artystyczne związane ze studiami lub znaczące osiągnięcia sportowe w roku akademickim 2023/2024.

pieniadze dla polakow
Podaj dalej

Ministerstwo Edukacji i Nauki powiadomiło dzisiaj, że stypendia trafią maksymalnie do 840 studentów, a wnioski w tej sprawie rektorzy mogą składać od 1 do 25 października.

Wysokość jednorazowo wypłaconego świadczenia wyniesie 17 tys. zł. Poznaliśmy też ogólne warunki przyznawania wsparcia w tej postaci, oraz komu stypendium nie będzie przysługiwało.

Warunki przyznania stypendium

Stypendium Ministra Edukacji i Nauki może otrzymać student, który wykazuje się:

  • znaczącymi osiągnięciami naukowymi lub artystycznymi związanymi ze studiami lub
  • osiągnięciami sportowymi.

Ponadto student musi spełniać następujące warunki:

  • w poprzednim roku akademickim (czyli 2022/2023) zaliczył rok studiów
  • uzyskał wpis na kolejny rok studiów w danym roku akademickim (czyli 2023/2024).

Studenci, którzy kształcą się na kilku kierunkach studiów, mogą otrzymać stypendium tylko na jednym wskazanym przez siebie kierunku.

Osiągnięcia naukowe oraz artystyczne wskazywane we wnioskach muszą być związane z odbywanymi studiami na danym kierunku.

Wnioski o stypendium na rok akademicki 2023/2024 zostaną rozpatrzone do 31 marca 2024 r.

Komu nie przysługuje stypendium?

Stypendium nie przysługuje studentowi posiadającemu już tytuł zawodowy:

  • magistra, magistra inżyniera albo równorzędny,
  • licencjata, inżyniera albo równorzędny, gdy ponownie podejmuje studia pierwszego stopnia.

O stypendium nie może również ubiegać się student, którego łączny okres studiów jest dłuższy niż 12 semestrów (w przypadku studiów I stopnia przekracza 9 semestrów, studiów II stopnia przekracza 7 semestrów).

Przeczytaj również