UWAGA: Skażone mięso w popularnej sieci sklepów w Niemczech. Te bakterie mogą powodować nawet posocznicę

UWAGA: Skażone mięso w popularnej sieci sklepów w Niemczech. Te bakterie mogą powodować nawet posocznicę

UWAGA: Skażone mięso w popularnej sieci sklepów w Niemczech. Te bakterie mogą powodować nawet posocznicę

Podaj dalej

Ta wiadomość prawdopodobnie zaniepokoi niejednego miłośnika drobiu. Organizacja ochrony zwierząt zleciła zbadanie 51 próbek mięsa drobiowego z Lidla, z których 71 procent wykazało obecność antybiotyków, a także innych patogenów jak chociażby bakterie wielooporne.

Fundacja Alberta Schweitzera ujawnia wyniki kontroli

Mahi Klosterhalfen z kierownictwa fundacji która pobrała próbki, wyjaśnił dlaczego niebezpieczne bakterie znalazły się w mięsie. „Te zwierzęta po prostu cały czas chorują i dlatego są stale leczone antybiotykami. Wszystko dlatego, że przeważnie hoduje się je na zbyt małej przestrzeni oraz w złych warunkach. A to oznacza, że ​​takie bakterie mogą się tam bez przeszkód rozwijać.”

Chodzi o drób wewnętrznej marki Lidla – „Metzgerfleisch” – to właśnie w nim stwierdzono niebezpieczne dla ludzi bakterie. Ich zdecydowana większość, bo aż 75% to Escherichia coli, które mogą wywoływać infekcje dróg moczowych lub żołądkowo-jelitowych, aż po posocznicę. Laboratorium wykryło również patogeny, takie jak enterokoki (25% próbek), campylobacter (18% próbek) i salmonella (1 próbka). Mięso pobrane do badań zakupione zostało w ośmiu losowych sklepach Lidla na terenie Niemiec na przełomie stycznia i lutego 2023 roku.

DALSZCZA CZĘŚĆ TEKSTU POD ZDJĘCIEM

Lidl wydał oświadczenie

Na prośbę niemieckiego RTL w oświadczeniu Lidla czytamy: „Wszystkie nasze produkty podlegają szeroko zakrojonym kontrolom jakości na całym łańcuchu dostaw. Z naszymi specjalnie zdefiniowanymi wewnętrznymi wartościami jesteśmy zwykle nawet bardziej restrykcyjni niż wymaga tego prawo. Lidl nie chce oceniać wyników Fundacji Alberta Schweitzera.”

Aby poprawić warunki chowu zwierząt, Lidl planuje w dłuższej perspektywie przejść na trzeci i czwarty poziom chowu drobiu, ale podkreśla: „We wszystkich naszych wysiłkach zmierzających do poprawy jakości chcemy dotrzymać obietnic i dlatego z fundamentalnego przekonania stawiamy sobie tylko takie cele, które są realne do osiągnięcia”.

źródło: RTL

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News