UWAGA: Do 22 września trwa ogólnopolska akcja policji. Działania koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego

UWAGA: Do 22 września trwa ogólnopolska akcja policji. Działania koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego

policja mandat kierowców prawo kierowcy

Podaj dalej

Stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ostatnich latach ulega systematycznej poprawie – zmniejsza się liczba wypadków oraz ich ofiar. Mimo to, Polska nadal zajmuje jedno z ostatnich miejsc w Unii Europejskiej, zwłaszcza, jeśli chodzi o liczbę osób zabitych w wypadkach drogowych.

Dlatego właśnie w dniach 16-22 września 2023 r., w czasie trwania Europejskiego Tygodnia Mobilności, w całej Polsce przeprowadzona zostanie policyjna akcja pod nazwą ROADPOL Safety Days (Dni Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego). Działania te koordynowane są przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL oraz wspierane m.in. przez Komisję Europejską i Europejską Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego (ETSC).

Biuro Ruchu Drogowego  Komendy Głównej policji wyjaśnia, że ROADPOL Safety Days to przedsięwzięcie Policji ruchu drogowego państw będących członkami ROADPOL oraz innych podmiotów z obszaru bezpieczeństwa ruchu drogowego, ukierunkowane na dążenie do założeń zgodnych z tzw. „WIZJĄ ZERO| – zero ofiar śmiertelnych w wypadkach drogowych. Kampania przewiduje działania i wydarzenia podnoszące świadomość zagrożeń, jakie mogą napotkać użytkownicy dróg oraz promujące bezpieczne zachowania i przestrzeganie przepisów ruchu drogowego prowadzone pod hasłem:

Żyj i ratuj życie

Organizatorzy akcji podkreślają, że kluczem do osiągnięcia poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym są przede wszystkim prawidłowe zachowania użytkowników dróg. Promowanie działań na rzecz bezpieczeństwa w ruchu drogowym wspiera firma Screen Network S.A. poprzez emisję na ekranach LED, rozmieszczonych na terenie całego kraju, spotu reklamującego akcję. Więcej na temat akcji na stronie: https://www.roadpolsafetydays.eu/

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News