Tylko do 31 stycznia masz czas na złożenie tego oświadczenia. Jeśli tego nie zrobisz, przepadnie sporo pieniędzy

Tylko do 31 stycznia masz czas na złożenie tego oświadczenia. Jeśli tego nie zrobisz, przepadnie sporo pieniędzy

dodatek na inflacje i do emerytur

Podaj dalej

Od 1 stycznia 2023 r. obowiązuje rozszerzona definicja odbiorcy uprawnionego do zastosowania ceny maksymalnej za energię elektryczną w wysokości 785 zł/MWh. Dzięki zmianom ze wsparcia skorzystają również najemcy lokali.

Termin upływa już 31 stycznia

Mechanizm ceny maksymalnej za energię elektryczną chroni odbiorców będących m.in. firmami z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), jednostkami samorządu terytorialnego czy tzw. podmiotami wrażliwymi, którzy mają podpisaną umowę ze sprzedawcą energii.
Od 1 stycznia 2023 r. ochrona w zakresie ceny maksymalnej została rozszerzona również dla podmiotów, które nie mają zawartej bezpośredniej umowy ze sprzedawcą energii – prowadzą działalność w najmowanych lokalach.
rekompensata fiat 126p 1500 pieniądze przedpłata
fot. pixabay

Aby wobec najemców mogła być zastosowana cena maksymalna, konieczne jest złożenie oświadczenia odbiorcy uprawnionego przez podmiot udostępniający lokale, który jest jednocześnie stroną umowy sprzedaży energii elektrycznej lub umowy kompleksowej z przedsiębiorstwem energetycznym.

Oświadczenie powinno zostać złożone do sprzedawcy energii do 31 stycznia 2023 r. Można je składać w formie papierowej lub elektronicznej (tzn. plik opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym przesłany pocztą elektroniczną).

MINISTERSTWO KLIMATU I ŚRODOWISKA

Przeczytaj również

Redakcja WRC News

Redakcja WRC News