Ten zasiłek to ponad 2000 zł miesięcznie na konto. Ministerstwo podało kto może z niego skorzystać

Zasiłek losowy to kolejny pomysł rządu na pomoc polskim dzieciom, które znalazły się w trudnej sytuacji. Wczoraj Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej przekazało za pośrednictwem swojej strony wszystkie najważniejsze informacje odnośnie tej formy wsparcia. Padły też konkretne kwoty, przyjrzyjmy się zatem jak zasiłek losowy wygląda w praktyce, do kogo jest skierowany i jak można z niego skorzystać.

Od 21 sierpnia będą pobierane pieniądze
Podaj dalej

Zasiłek losowy to nic innego, jak dodatek finansowy dla dzieci i uczniów z rodzin poszkodowanych w wyniku wystąpienia negatywnych zjawisk atmosferycznych. Dzieci będą mogły korzystać z dodatkowego wsparcia w formie m.in. zasiłku losowego, wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego czy też zajęć opiekuńczych i zajęć terapeutyczno-edukacyjnych. Pomoc będzie więc skierowana głównie do rodzin dzieci i uczniów, które poniosły straty w wyniku wystąpienia żywiołu uniemożliwiające prawidłowe funkcjonowanie w środowisku szkolnym.

Dla kogo?

Zasiłek losowy mogą otrzymać dzieci realizujące obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne i uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej. Z wyjazdu terapeutyczno-edukacyjnego mogą skorzystać uczniowie uczęszczający do szkół wszystkich typów, kształcący się w tych szkołach w formie dziennej.

Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze lub zajęcia terapeutyczno-edukacyjne organizowane są dla:

  • dzieci realizujących obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne,
  • uczniów uczęszczających do klas I–III szkoły podstawowej lub klas I–III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia,
  • uczniów uczęszczających do szkół wszystkich typów, kształcących się w tych szkołach w formie dziennej, posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego

Ile można dostać?

Zasiłek losowy dla jednego dziecka lub ucznia wynosi 1 000 zł. Maksymalna kwota dofinansowania wyjazdu wynosi 1 540 zł na ucznia. Dopuszczalne jest łączenie obu tych form wsparcia (do łącznej kwoty 2 540 zł). – podaje Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Przeczytaj również